בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
48 שיעורים
  undefined
  57 דק'
  פרק א'

  התאהבות ישראל סביב הטוב

  אורות ישראל - פרק א', סע' ו'-ז'

  האומות מתאגדות סביב הרע ועם ישראל סביב הטוב; מוסר פנימי ומוסר אלוקי מקיף והשילוב של שניהם בעם ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | כט' חשוון תשס"ט
  undefined
  42 דק'
  פרק א'

  המוסר - שאיפת החיים של כנסת ישראל

  אורות ישראל - פרק א', סע' ה' ותחילת ו'

  מה שמחייה אדם או אומה, זו השאיפה לאיזו מטרה וכשמטרה זו מושגת, אין טעם לחייו והם בטלים. שאיפתה של כנסת ישראל, היא להגיע אל המוסר האלוקי בכל חלקי החיים.

  הרב אליעזר מלמד | כב' חשוון תשס"ט
  undefined
  47 דק'
  פרק א'

  הרצון להיטיב - תמצית מהות עם ישראל

  אורות ישראל - פרק א', סעיפים ג', ד'

  אי אפשר להגדיר את כנסת ישראל שעד היום מגלה את שם ה' בעולם; הרצון של עם ישראל להיטיב באופן מוחלט, הוא דבר שכולל את כל ההופעות של עם ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | יד' חשוון תשס"ט
  undefined
  44 דק'
  פרק א'

  כנסת ישראל היא תמצית ההויה

  אורות ישראל - פרק א', סעיפים א' וב'

  כנסת ישראל היא תמצית כל הכוחות, גם הגשמיים והחומריים והיא קשורה לכל דבר בעל ערך בעולם ומכאן יכולת ההשפעה שלה על העולם.

  הרב אליעזר מלמד | אור לח' חשוון תשס"ט
  undefined
  פרק ד'

  אהבת ישראל פרק ד סעיף י

  מי שאוהב את ה' באמת מוכרח לאהוב את עם ישראל ואת ארץ ישראל, שדרכם מופיע ה' בעולם.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ד'

  אהבת ישראל פרק ד סעיף ט

  היחס בין הצד הטבעי של האומה לבין הצד הלימודי, שבא מבחוץ.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ד'

  אהבת ישראל פרק ד פסקה ז

  אהבת קנייני הרוח של האומה – הלשון, הספרות וכו' – אומרת בעומקה את מה שאומרת האמונה הפשוטה והתמימה.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ד'

  אהבת ישראל פרק ד פסקה ו

  מהיכן נובעת המידה של שנאת חינם? כיצד ניתן לתקן אותה?

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ד'

  אהבת ישראל פרק ד פסקה ה

  אדם שאומר שהוא אוהב את ישראל אך שונא קבוצה מסוימת מאומות העולם, הרי זה מעיד על פגם באהבת ישראל. זאת משום שמהות כנסת ישראל היא הרצון להיטיב לכל.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ד'

  אהבת ישראל פסקה ד

  מהי משמעות הפסוקים ודברי חז"ל, העוסקים בחובה לשנוא את האנשים החוטאים? האם הם סותרים את האהבה, או מעמיקים אותה?

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ד'

  אהבת ישראל פסקה ג

  כיצד ניתן לאהוב מצד אחד, ולבקר בכל העוצמה והחריפות מצד שני?

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ד'

  אהבת ישראל פסקה ב

  מנין נובעת אהבת ישראל? מדוע נכון לאהוב יהודי שאינו שומר מצוות? כיצד עומדים דברי הרב על אהבת ישראל בקנה אחד עם ביטויים חריפים שהשתמש בהם כלפי יהודים מסוימים?

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ד'

  אהבת ישראל פסקה א

  אהבת ישראל אינה רק רגש, אלא חכמה עמוקה ורחבה.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה יא

  המטרה של התורה ושל הרוחניות של הישראליות היא מטרה גדולה, אידיאלית ונכבדה, אבל נראה שאלה שמקדמים אותה הם הצדיקים העליונים, החכמים והגיבורים, אלה שמקבלים את המשימה הזאת על עצמם בדעת וברצון. בשביל מה צריך את כל שאר היהודים הפשוטים, הרגילים, שהם כל כך רחוקים בפועל מן המשימה הגדולה הזאת?

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה י

  העוצמה של כנסת ישראל אינה גנוזה רק במקרא, אלא גם בתורה שבעל פה, על כל פרטי המצוות ודקדוקי ההלכות שבה.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ט

  מהו הקשר בין הדביקות הכללית ביהדות ובעיקריה והחיבה למסורת הכללית הערכית, לבין פרטי ההלכות? כיצד ניתן לחשוף את הקשר שבין כל פרטי ההלכות לבין האידיאלים הגדולים ביותר?

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ח

  כדי שאדם יוכל להיות קשור עם כלל ישראל עליו לזכך את עצמו מנטיותיו השליליות.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ז

  בעמים רגילים ישנו מתח מסוים בין הנאמנות לאומה לבין הנאמנות למדינה, ולעתים הן אינן חופפות או זהות. אצל עם ישראל, שתיהן נובעות ממקור אחד.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ו

  אדם מישראל יכול להתמלא בחיים אמיתיים רק על ידי הקישור לכנסת ישראל והמידות הישראליות, קישור שנעשה בראש ובראשונה דרך התורה.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ה

  הצימאון להיות קשור לרוח ישראל ולחיים הישראליים הינו בעומקו צימאון לה'.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il