מדינת וממשלת ישראל

חובה לשלם מיסים?

מתוך 'קומי אורי' גיליון 19

גביית כספים מאזרחי המדינה לצורך השלטון או לצורך הציבור? הרב ברוך פז מבחין בין מקורות הכוח של השלטון ומתווה כיוון לקיום ממשלה גם כשיקום מלך בישראל.

הרב ברוך פז | סיוון תשס"ז