משפט עברי או אזרחי?

משפטים מסיני

מתוך 'קומי אורי' גיליון 19

משפטי התורה, גם המובנים מבחינה אנושית אינם אלא יצירה אלוקית. הרב יעקב אריאל בוחן את נקודת המבט היהודית של משפט התורה מול המשפט הפלילי.

הרה"ג יעקב אריאל | סיוון תשס"ז