משפט עברי או אזרחי?

חידוש הסנהדרין בדורנו - שאלה הלכתית או רגשית?

מתוך 'קומי אורי' גיליון 19

בראש מערכת המשפט העברי עומד לו מוסד הסנהדרין. הרב ישראל אריאל על חיוב ההקמה התמידי ועל הסרת העיכובים והמניעות.

הרב ישראל אריאל | סיוון תשס"ז