שכונת האולפנה

ארץ ישראל - ירושה לנו מאבותינו

דברי חיזוק לשכונת האולפנה

ארצנו היא ירושתינו מאלוקינו ואבותינו ומעולם לא היה המאבק עליה פשוט, אבל תמיד התעצמנו ממנו ועוד נעמוד בעז"ה.

הרה"ג דוב ליאור | כג' סיון התשע"ב