א"י נקנית ביסורים

אדמתו עמו

דברי זיכרון לקדושים אשר ויהונתן פלמר הי"ד

בכל שיבת עמ"י לארצו עיקר הכיבוש ע"י היישוב. מעלת מסירות נפש על ארץ ישראל. לזכרם של אשר פלמר, תלמיד הישיבה, ובנו יהונתן הי"ד.

הרב אליהו ברין | כ"ט תשרי תשע"ב