ט - שנה לגירוש

הפועלים עם א-ל

מדוע עלינו להתיישב בארץ? מה בידינו בנוגע למסירת שטחים? על ההתיישבות ועל הגירוש.

הרב יוסי בדיחי | אב תשס"ו