המאבק על הארץ

חיזוק לנאמני התורה והארץ

מתוך הכנס לכבודה של תורה - שבט התש"ע

מתוך הכנס לכבודה של תורה - שבט התש"ע

הרב ישראל אריאל | ז' שבט התש"ע