שכנים ושותפים

בנה מרפסת לסוכה ללא רשות

בנה מרפסת לסוכה ללא רשות, לעניין זכותו בה, ולעניין ברכת הסוכה שעליה.

שאול זיסמן | תשפ"ג