הלכה פסוקה

תביעת פירוק שותפות

מה הדין כאשר שני שותפים מעוניינים לפרק את השותפות אבל אינם מסכימים על אופן חלוקת הנכסים?

הרב אליעזר שנקולבסקי | אלול תשס"ו