הלכה פסוקה

סתימת חלון משום היזק ראיה

פסק הדין אותו אנו מביאים עוסק בנזקי שכנים.

בית הדין משפט והלכה בישראל | כסלו תשס"ז