שכנים ושותפים

חסימת חלון חברו

פסק הדין אותו אנו מביאים עוסק בנזקי שכנים.

הרב שמואל צבי פריד | תשס"ז