הלכה פסוקה

פסק דין: התחייבות לתשלום שכר בעת מחלה

האם הסכם בין שותפים שאם אחד מהם נופל למשכב הוא מקבל שכרו באופן קבוע תקף רק במקרה של מחלה זמנית או שמא יכול אחד מהם לתבוע כסף גם אם נפל למשכב באופן קבוע רח"ל?

הרב ש.ב.ורנר | טבת תשס"ז