הלכה פסוקה

מחלוקת כספית בין שכנים

מחלוקת כספית בין שכנים בעקבות הסכמה לבניית תוספת לבית המשותף

הרב עקיבא כהנא | אייר תשפ"א