שכנים ושותפים

חלוקת השותפים בכתבי הקדש

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב יוסף שיינין | כ"א כסליו התש"ע