שכנים ושותפים

זכויות בניה בבניין משותף

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב אבישלום קלזן | כ"א כסליו התש"ע