משפט אזרחי (ערכאות)

מהן תקנות זמניות מול ערכי נצח?

מתוך 'קומי אורי' גיליון 19

מה ההבדל העקרוני בין משפט התורה למשפטי האומות? האם מותר לעורך-דין לייצג לקוח בערכאות? הרב דב ליאור על משפט המלוכה ועל תקנות הציבור.

הרה"ג דוב ליאור | סיוון תשס"ז