סנהדרין

דעת התורה על בתי המשפט

סנהדרין פרק א' דף ה'.

האם קבלת הציבור דיינים פסולים, נותנת תוקף לדיינים ככשרים או שמא הרי זה ככל הסכם ממוני ואין להם גדר של דיינים כשרים. קבלת הציבור איננה מכשירה לדון על פי חוקים שנובעים משכל בלבד, שאינם חוקי תורה.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב תמוז תשס"ט