שלח לך

המרגלים

"קול צופייך" גיליון 360

סמיכות פרשת המרגלים לפרשת מרים; מה בין המרגלים של משה למרגלים של יהושע? שמות המרגלים והצפנתם; מניין נלקחה היו"ד של יהושע והניקוד שלה? לא הועילה להם תשובתם.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ו