בהעלותך

ותדבר מרים ואהרון במשה

חומרת לשון הרע- סמיכות פרשיות בהעלותך - שלח

חומרת לשון הרע- סמיכות פרשיות בהעלותך - שלח

הרב מאיר גולדויכט | תשס"א