בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
7 שיעורים
  undefined
  סוכות

  אתרוג, פירות הארץ וקדושת שביעית במשנת הראי"ה קוק

  פרק יח

  מבוא א. ייצוא אתרוג שביעית ב. משלוח אתרוג שביעית מהארץ לראי"ה קוק ג. קדושת אתרוגי ארץ ישראל בשנת שמיטה ד. ליטול דוקא מאתרוגי ארץ ישראל

  הרב יהודה זולדן | תשס"ח
  undefined
  מעמד הקהל וניסוך המים

  מעמד הקהל וקריאת התורה בבית כנסת

  פרק יא

  מבוא א. קריאת הפרשיות בראש ספר דברים ב. מעמד הקהל והקריאה בתורה בבית הכנסת ג. יעודן של הנשים במעמד הקהל ד. "לשמוע" – כיום שניתנה בו התורה בסיני נספח: הקהל בזמננו – מעמד מתחדש

  הרב יהודה זולדן | תשס"ח
  undefined
  שמחת החג

  תולדות המנהג לזכר שמחת בית השואבה

  פרק י

  א. שמחת בית השואבה בית המקדש ב. זכר למקדש

  הרב יהודה זולדן | תשס"ח
  undefined
  מעמד הקהל וניסוך המים

  הוספות ושינויים במבנה המקדש בשל שמחת בית השואבה ומעמד הקהל

  פרק ט

  מבוא א. שמחת בית השואבה ב. הבימה והתקיעה בחצוצרות במעמד הקהל ג. התקיעה בחצוצרות בהקהל –קבלת עול מלכות שמים

  הרב יהודה זולדן | תשס"ח
  undefined
  עניני החג

  הקפת המזבח ובימת בית הכנסת בסוכות

  פרק ח

  א. הקפת המזבח ובימת בית הכנסת בכל יום ב. נטילת ערבה במקדש בכל יום, ובבית הכנסת ביום השביעי ג. הרחבת ההנהגה לזכר המקדש בנטילת ערבות בבית הכנסת

  הרב יהודה זולדן | תשס"ח
  undefined
  הלכות כלליות

  נטילת לולב לאחר החורבן ומיסוד ההנהגות לזכר המקדש

  פרק ז

  א. נטילת ארבעת המינים בזמן המקדש ב. מיסוד ההנהגה לזכר המקדש ג. ערכן של ההנהגות לזכר המקדש ד. קריטריונים להנהגת זכר למקדש ה. תקנת ריב"ז – חידוש או התחדשות של מנהג קיים? ו. התאמת קיום המצוה במקדש לקיומה בגבולין

  הרב יהודה זולדן | תשס"ח
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  הסוכה בבית המקדש והישיבה בה

  פרק ו

  מבוא א. פטור הכהנים מלישב בסוכה במקדש ללא נשותיהם ב. "תשבו כעין תדורו" ג. פטור הכהנים מסוכה ד. אכילה ולינה בסוכה שבמקדש ה. בניית סוכה בהר הבית

  הרב יהודה זולדן | תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il