לך לך

אברהם - חכם או תם?

מתוך מחשבת רבי נחמן מברסלב ב'מעשה מחכם ותם'

אברהם אבינו, האם היה חכם או תם?

הרב יחזקאל פרנקל | חשוון תשס"ז