פסח שני

לאכול כמה פרקים משניות

הרב יוסף נווה | איר תשפ