בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
22 שיעורים
  undefined
  33 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  השימוש הנכון במידות הנפש

  שיעור מס' 70 -שער עבודת ה', פרק י'

  כסיום ביאור כללי ההתעוררות וההדרכה השכלית לעבודת ה' – מבאר המחבר כללים בשימוש הנכון במידות הנפש השונות. עם סיום דבריו השלמנו את שער עבודת ה' וסיכמנו את תוכנו ומבנהו.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"א שבט תשע"ח
  undefined
  31 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  סוד מטרתנו בעולמנו (חלק ב)

  שיעור מס' 69 - שער עבודת ה', השלמת פרק ט' 2

  המחבר הרחיב בהסברת חובת האדם בעולמו ולשם מה נברא העולם ומדוע ניתנו לאדם כל כוחותיו וכיצד צריך הוא להשתמש בכל לעבודת בראו שהיא תכלית שלמותו וחובתו בעולמו. בשולי הדברים עיינו באופן שניתן לדון בשאלת תכלית ה' בבריאת העולם.

  הרב בן ציון אוריאל | כ' שבט תשע"ח
  undefined
  34 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  סוד מטרתנו בעולמנו (חלק א)

  שיעור מס' 68 -שער עבודת ה', פרק ט' 1

  תחילה למדנו ע"י משל על החשיבות החיונית לברר את חובתנו ואופן הצלחתנו בעולמנו, ואח"כ החלנו ללמוד מהי בקצרה, והיינו שסוד בריאת האדם הוא שיכיר את בוראו ויבחר בעבודתו ויקיימה בפועל.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ט שבט תשע"ח
  undefined
  34 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיים"

  שיעור מס' 67 - שער עבודת ה', השלמת פרק ח' 4

  המחבר לימד על גבולותיו של השכל האנושי ולימד שהם לתועלתו של האדם, ושאופן התיאום בין הגזירה והבחירה הן מכלל ההשגות שאינן ביכולתנו על אף אמיתותן. וביארנו שלדעת המחבר האמירה ש'יראת שמים' אינה בידי שמיים – זוהי הדרכה מעשית בלבד (והיא נובעת מעובדת מציאות הבחירה, שאף היא בודאי נכונה היא) בעוד שלפי האמת גם זו גם בידי שמיים היא.

  הרב בן ציון אוריאל | ט"ז שבט תשע"ח
  undefined
  39 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  השגחה, ידיעה ובחירה לחוה"ל ולרמב"ם

  שיעור מס' 66 - שער עבודת ה', פרק ח' 3

  המחבר הביא ג' דעות בביאור היחס הנכון בין הגזירה האלוקית ובין הבחירה החופשית האנושית והכריע כזו היותר נראית לפי שיטתו. בשולי דבריו הצגנו דרך רביעית שנאמרה ע"י הרמב"ם ועוד רבים מרבותינו הראשונים וביארנו את היסודות העמוקים המבדילים ביניהם.

  הרב בן ציון אוריאל | ט"ו שבט תשע"ח
  undefined
  36 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  תיאום ההשגחה והבחירה החופשית

  שיעור מס' 65 - שער עבודת ה', פרק ח' 2

  תחילה ביארנו שהיישוב בין גזירת השגחה מכרחת ובין בחירה חופשית מוכרח להינתן גם בלא דברי המקראות הנראים סותרים בעניין. ואח"כ הרחבנו ביישוב הרווח אצל רבותינו הראשונים בין השגחה, טבע ובחירה אנושית חופשית.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ד שבט תשע"ח
  undefined
  31 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  הסתירה בין הבחירה החופשית להשגחת ה' מוחלטת

  שיעור מס' 64 - שער עבודת ה', פרק ח' 1

  תחילה הקדמנו לבאר את חשיבות העיסוק בעניין גבולות וגדרי ההשגחה האלוקית ובעניין הבחירה החופשית העומד ביסוד התורה ושלמות האדם, וביארנו את ההקשר של הדברים הללו בשער בו אנו עסוקים. ואח"כ למדנו על הסתירה שמצאה הנפש במקראות בעניין בחירתו של האדם לעומת הממשלה האלוקית המוחלטת המקיפה גם את כל מעשי האדם.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ג שבט תשע"ח
  undefined
  33 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  מינימום הכרת הטוב לקב"ה!

  שיעור מס' 63 - שער עבודת ה', השלמת פרק ו (2) – פרק ז

  תחילה למדנו עצה כיצד להשתחרר מתקוות השכר הנלוות לעבודה (להגביל את הנטייה המופרזת לאהבת עצמו, לשים לב ולשמוח בטובה הקיימת ולהבין שאיננו ראויים ליתר טובה ושעבודתנו היא חובה עלינו ולא חסד מאיתנו). ואח"כ למדנו עשר יסודות מינימאליים שאין לרדת מהם בעבודת ה'.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ב שבט תשע"ח
  undefined
  30 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  הסברת סגולת ישראל בחוה"ל

  שיעור מס' 62 -שער עבודת ה', פרק ו' 1

  המחבר באר את העיקרון שמוטל על אדם חובה להוסיף תוספת מיוחדת בעבודת בוראו בהתאם למדרגת הטובה המיוחדת שהוא מקבל ממנו, בכלל אומתו, שבטו, משפחתו ולו עצמו מבלעדי שאר הנבראים. בכלל הדברים הבדלנו והשוונו את יחסו של המחבר לסגולת ישראל והסברתו אותה לעומת הסברתו של ריה"ל בה.

  הרב בן ציון אוריאל | ט' שבט תשע"ח
  undefined
  34 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  כלל העבודה ע"פ השכל והמוסר

  שיעור מס' 61 - שער עבודת ה', השלמת פרק ה' 2

  תחילה למדנו עצה כיצד יקל לאדם לשנות הרגלים שליליים קודמים שהוגרל בהם, ואחר מכן למדנו המחבר מהם כלל חלקי העבודה שהשכל והמוסר מחייבים אותנו בה לבוראינו ומדוע חייבים אנו בכל זה ועד כמה.

  הרב בן ציון אוריאל | ח' שבט תשע"ח
  undefined
  30 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  הערת הנפש לעבודת ה' ע"י השכל

  שיעור מס' 60 - שער עבודת ה', פרק ה' 1

  המחבר החל לבאר את דרך ההערה השכלית ע"י דו שיח בין הנפש לשכל שמדריכה לעבודת בוראה. דו שיח זה יימשך עד סוף השער. בפרקנו נגענו בבירורים הראשונים שצריכים להתברר לאדם בשכלו על חובתו בעולמו (ערך הכרת הבורא וטובותיו על האדם המחייבות עבודת הודאה) בכדי לעורר רצון חזק ואמיתי לקיימה על אף הקושי שיש בדבר, ואף למדנו מהי תחילת העבודה (תיקון המידות ופרישה ממותרות התאוות) ומהי שסיבת הקושי שבה (ההרגל שבשימוש בעוה"ז המוכרח לאדם מראשית גידולו).

  הרב בן ציון אוריאל | ז' שבט תשע"ח
  undefined
  30 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  מדרגות בקבלת התורה ועבודת ה'

  שיעור מס' 59 - שער עבודת ה', השלמה לפרק ד' 4

  כהשלמת הבנת עבודת ה' הרצויה ע"פ התורה מנה המחבר עשר דרגות בקבלת התורה ועשייתה בשלמות, (החל מטעויות כפרניות שונות שתשובתם בצידם ועד לעבודה תמה מאהבה המצוייה אצל הנביאים ושלמי החסידים). התועלת שבפירוט המדרגות היא בכדי שאדם יוכל לזהות את דרגתו בעבודה ויוכל להבין הן את השיא הרצוי שאליו יש לשאוף והן את המדרגות שמעליו שאותן יוכל לרכוש בהדרגה.

  הרב בן ציון אוריאל | ו' שבט תשע"ח
  undefined
  25 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  מדרגות בידיעת התורה

  שיעור מס' 58 -שער עבודת ה', פרק ד' 3

  כחלק מהכרת ההערה התורנית פרט המחבר עשר מדרגות הקיימות בידיעת ספרי התנ"ך ובחיבורי התושבע"פ, (החל משינונם בלא הבנה ועד לידיעה עמוקה שלהם יחד עם חובות הלבבות הכלולות בהם). התועלת שבפירוט המדרגות היא בכדי שאדם יוכל לזהות את דרגתו בהכרת התורה ויוכל להבין הן את השיא הרצוי שאליו יש לשאוף והן את המדרגות שמעליו שאותן יוכל לרכוש בהדרגה.

  הרב בן ציון אוריאל | ה' שבט תשע"ח
  undefined
  27 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  "את כל מעשה – האלקים יביא במשפט"

  שיעור מס' 57 - שער עבודת ה', פרק ד' 2

  למדנו שגם במעשי הרשות שאין בתורה ציווי או אזהרה מפורשים לגביהם – יש אפשרות לעשות טוב וחלילה להיפך. שגם בהם ישנה הדרכה ראויה כיצד לפעול בכל מצב לפי הצורך, לעומת אפשרות לייתר בתאוות העולם או לקצר בצורכי האדם בהם – ומובן ששתי האפשריות האחרונות שליליות הן, ושבכל פועל עלינו לבחור את האפשרות הראשונה הראויה. ממילא לומדים אנו על אחריות האדם לחשב את כל דרכיו וכל פעולותיו לעשותם כולם לטובה, ושזוהי הדרכתה הכוללת והשלימה של התורה.

  הרב בן ציון אוריאל | ב' שבט תשע"ח
  undefined
  20 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  המצוות והאזהרות של חובות הלבבות שבתורה

  שיעור מס' 56 - שער עבודת ה', פרק ד' 1

  למדנו על תוכנו, על עניינו ועל מבנהו של פרק ד, ועיינו בראשיתו בעניין מהות ההערה התורתית ודיברנו על היחס לכלל מעשי האדם וכיצד הם נחלקים בתורה (ציווים, אזהרות, רשות, ובתוכם חובות לב וחובות איברים).

  הרב בן ציון אוריאל | א' שבט תשע"ח
  undefined
  30 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  מחלוקת בדגשים בהבנת עיקר עניינה של התורה

  שיעור מס' 55 - שער עבודת ה', השלמה לפרק ג' 4

  ניסינו להתבונן ולעמוד על שיטתו של המחבר וייחסו העיקרי לעניינה של התורה לעומת עבודת ה' המתחייבת מן השכל והמוסר גם לולא שהעירה לנו התורה, וכמו כן ניסינו לבאר את דברי הרב הראי"ה זצ"ל כיצד יש לקבל את דברי המחבר בלא שדבריו יסתרו אף לדבריהם ולגישותיהם לתורה של שאר רבותינו הראשונים והאחרונים.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ט טבת תשע"ח
  undefined
  33 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  שבע מעלות הערת התורה הנוספות על ההערה השכלית

  שיעור מס' 54 - שער עבודת ה', פרק ג' 3

  השלמנו את שבעת הפנים של מעלות התורה האלוקית על ההערה השכלית, ולמדנו על היות התורה כהקדמה מועילה והכרחית לקניית המעלות השכליות, על המעלה שיש בעצם ההשמעות לצוויי ה' גם בלא להבין את התועלת שבהם (="המצוות השמעיות" הרחבנו בקצרה על עניינן), ועל מעלת האימות הברור של מציאות ה' והדרכתו לאדם שנתבררה לכל בפרסום ובבירור ע"י ההתגלות האלוקית והמופתים ביציא"מ ובמתן תורה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ח טבת תשע"ח
  undefined
  33 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  הכרחיות הערת התורה

  שיעור מס' 53 - שער עבודת ה', פרק ג' 2

  מתוך שבעה הפנים המכריחים את מציאות התורה – בשיער זה למדנו ארבעה. על הדרכת התורה הממצעת והמאזנת בין צורכי הגוף לשאיפות הנפש הקשה על האדם בעצמו, על ההגדרות המדויקות למעשים שאינן ביכולת השכל האנושי, על ההדרכה הכללית המאפשרת לכלל בני האדם למלא את חובתם, ועל הגדרת העבודה הנוספת המחויבת לכל אומה, שבט, משפחה או פרט שזכו לטובה אלוקית ייחודית נוספת שאף אינה ביכולת האדם להגדירה. בשולי הדברים עמדנו על ההבדל בין המחבר לריה"ל בהבנת היסוד של התורה והעבודה המשתמע מפרקנו – חובת הכרת הטוב למיטיב או חובה אלוקית הנובעת מיצירת אומה אלוקית ייחודית הצריכה לקיים חובה זה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ז טבת תשע"ח
  undefined
  33 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  מעלות ההערה העצמית לעבודת ה'

  שיעור מס' 52 - שער עבודת ה', פרק ג' 1

  דיברנו על הגדרת מהות עבודת ה' למחבר, ועל ההערה לעבודה מצד התורה ומצד השכל. המחבר באר שהערת השכל יסודה מעצמיות האדם וממילא מובילה היא לעבודה מאהבה, לעומת ההערה התורנית נטולת ההבנה שמובילה לעבודה לשם השכר או מפחד העונש. אח"כ למדנו כיצד המחבר מנה ופרט את מעלת ההערה השכלית על התורנית משבעה פנים.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ד טבת תשע"ח
  undefined
  35 דק'
  שער ג'– שער עבודת ה'

  ההכרח בהערת האדם ע"י התורה

  שיעור מס' 51 -שער עבודת ה', פרק ב'

  המחבר באר מדוע האדם לא היה יכול להסתפק בשכלו בכדי להגיע לעשיית חובתו ולעבודת ה' שלמה, ומדוע הכרחי היה שתינתן לו תורה כעזר שידריכו לכך. וזה מחמת חולשת השכל לעומת התאוות בשל קדימותם וההתרגלות בהם מנעוריו, בשל נוכחותו היציבה של החומר בעולם לעומת זרותו של השכל ובשל רוב ההתעסקות ההכרחית של האדם בחומרו וגופו. וכהקדמה לכל זה באר המחבר את הצורך והטוב לברוא את האדם הן עם הגוף והן עם הנפש וכוחותיהם, והארכנו בזה מעט.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ג טבת תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il