בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  37 דק'
  מלוכה

  חובות המלך

  שיחה ליום העצמאות תשע"א

  דברי הרמב"ם על ג' מצוות שנצטוו ישראל בכניסת לארץ. הפסוקים שמביא אינם תואמים לפסוקים שהגמ' מביאה לעניין. ביאור גדר חיוב בניין בית המקדש והכרתת זרעו של עמלק וישוב הפסוקים ע"פ זה.

  הרב חיים כץ | ו' אייר תשע"א
  undefined
  46 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  מנהיג ישראל בהלכה (ב)

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"ב סיוון תש"ע
  undefined
  45 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  מנהיג ישראל בהלכה (א)

  מלחמה מותרת מדין כבוד ישראל ויש לכך דוגמאות בתנ"ך. כבוד עם ישראל הוא דבר מהותי ופגיעה בו ללא מענה גורם לאויבים להתקומם כנגדנו. יחס המלך לכבוד המופנה אליו.

  הרה"ג חיים שטיינר | ט' סיוון תש"ע
  undefined
  42 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  מורד במלכות וסירוב פקודה

  מתי המלך צריך להיועץ בסנהדרין בבואו להרוג מורד במלכות. דין מי שביטל גזירת המלך כדי לקיים מצווה. סירוב פקודה לפקודה שהיא נגד התורה בימינו. הרב צבי יהודה עולה לסבסטיה.

  הרה"ג חיים שטיינר | ה' חשוון תש"ע
  undefined
  43 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  מלכות החשמונאים לאור ההלכה

  שיטת הרמב"ם והרמב"ן בדין מלכות שבט לוי; יישוב הסתירה בדברי הרמב"ן; מקור הסמכות של הממשלה בימינו; יום העצמאות ויום ירושלים - חיובם מדאורייתא.

  הרה"ג חיים שטיינר | כב' כסלו תשס"ט
  undefined
  58 דק'
  גיטין

  דינא דמלכותא דינא

  יש שיטה הסוברת שלמלכות של גויים יש תוקף בשטרותיהם אפילו ליצור קניינים; מסוגיות שונות בגמ' נראה "שדינא דמלכותא דינא" הוא דין מוסכם בגמ'; שיטות הראשונים לגבי היסוד הכח של דינא דמלכותא: הר"ן, הרשב"ם, הרמב"ם, הרשב"א.

  הרב חיים כץ | ו' אייר תשס"ז
  undefined
  46 דק'
  משפט עברי או אזרחי?

  פניה לערכאות

  הלכות מדינה שיעור מספר 8

  הליכה לבית משפט – בתי משפט במדינה – בעיה של פניה לערכאות? בתי דין לדיני עבודה ועוד.

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  1:13
  נושאים שונים

  המאסר בהלכה

  הלכות מדינה שיעור מספר 7

  המאסר בהלכה – מאסר – טוב או רע? הגישות השונות ביחס למאסר. ה"ציץ אליעזר" וה"עשה לך רב". מאסר בשביל כפיה, תקנת החברה ועוד.

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  1:17
  מצוות השירות

  מצוות הגיוס

  הלכות מדינה שיעור מספר 6

  האם ישנה מצוה ללכת לצבא? ;האם בני ישיבות חייבים? ; הסדר לכתחילה או דיעבד?; מצוות הגיוס מצד מלחמת מצוה, חסד עם אחרים? חילול ה'? מחלוקת בעל ה"ציץ אליעזר" זצ"ל והגש"י זוין זצ"ל. תורת ההסדר, מול גדלות תורנית? מחלוקת הגרז"ב מלמד שליט"א והגר"א ליכטינשטיין שליט"א.

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  54 דק'
  פדיון שבויים

  עסקת שבויים

  הלכות מדינה שיעור מספר 5

  עסקת שבויים, מותר או אסור? דיון בגמרא בגיטין מה. דיון בדעות הראשונים. האם כאשר השבוי נמצא בסכנה הדין יהיה שונה? האם דין חיילים שונה מיהודים אחרים? סכנת הציבור בעקבות החילופים, מותר או אסור?

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  1:03
  מלוכה

  היחס למנהיג רשע

  הלכות מדינה שיעור מספר 3

  האם צריך לכבד מנהיג רשע?; התנהגות אליהו לאחאב, האם כבדו ומדוע?; היחס לינאי המלך, דעת ה"תומים" הערות ה"משפט יונתן" דעת הציץ אליעזר; מנהיג רשע, שאיננו מלך, האם צריך לכבד?

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  51 דק'
  מלוכה

  דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל

  הלכות המדינה שיעור מספר 2

  צריך לשלם מיסים? האם יש דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל?דיון במחלוקת הראשונים, כיצד פסקה ההלכה?

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  1:02
  מלוכה

  מצוות מינוי מלך

  הלכות המדינה שיעור מספר 1

  מצוות מינוי מלך – האם ישנה מצוה למנות מלך? האם דמוקרטיה עדיפה ממלוכה? הדעות השונות בנושא. שיטת הרמב"ם, והאברבנאל. ועוד.

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  44 דק'
  עקב

  "ותאמר ציון עזבני ה'"

  בירור טענת ציון "עזבני ה'" ותשובת הקב"ה, שישנו מהלך של בירור והוצאת יסודות חיוניים, לפני בנין התורה.

  הרב חיים כץ | כז תמוז ה'תשנ"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il