בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
84 שיעורים
  undefined
  31 דק'
  שמות

  רמב''ן על פרשת מסעי - חלק א'

  האם לדעת הרמב"ן ישנה מצוות עשה ליישב את ארץ ישראל? מה יקרה אם עמ"י לא יישב את הארץ? כיצד אמורים להיראות המגרשים שסביב לערי הלויים?

  הרב חיים כץ | כ"ח תמוז תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  שמות

  מגאולת מצרים לגאולה העתידה

  פרשת שמות

  התהליך - חזרה למעלת האבות. משה - כלי קיבול לאור האלוקי. גילוי הסנה- הזמנה לגאולה, לאש של עמ"י שחנוקה בקוצים של מצרים. שני סוגי מנהיגים.

  הרב אליהו ברין | י"ח טבת תשפ"ב
  undefined
  4 דק'
  שמות

  מהותו של שם

  הרב מאיר גולדויכט | י"ח טבת תשפ"ב
  undefined
  13 דק'
  שמות

  כבוד המלכות והאם מברכים

  מנין שצריך לכבד המלכות , דוגמאות מהתנ"ך מיוסף, יעקב ומשה, ועוד. ועל איזה מלך מברכים ומתי.

  הרב יצחק בן יוסף | י"ט טבת תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  שמות

  פירוש הרמב"ן על פרשת שמות חלק ב'

  כיצד ידעה בת פרעה שמשה יהודי? איך נודע שמשה הרג את המצרי בשם המפורש? מה עבר על משה רבנו בשנים בהן הוא נמלט מפרעה?

  הרב חיים כץ | י"ט טבת תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  שמות

  שליחותו של משה

  שיחת מוצ"ש פרשת שמות תשפ"ב

  הרב מבאר את הדו שיח בין משה רבינו לה' במעמד הסנה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א טבת תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  שמות

  פירוש הרמב"ן על פרשת שמות חלק א'

  מהו עניינו של ספר שמות? מה היה התחכום בגזרותיו של פרעה? מדוע מרים ואהרן רקדו בחתונתם של הוריהם?

  הרב חיים כץ | י"ח טבת תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  שמות

  האם ישראל ראויים לגאולה?

  שיחת מוצ"ש פרשת שמות תשפ"א

  עבודה של צדיקים ועבודה של ישרים. השכינה יורדת עם ישראל לגלות. גאולה למרות שלא ראויים לה. זריזות עדיפה מהידור. אמונה בזכותם של ישראל, במצרים ובדור האחרון. השפעה על ידי דוגמא אישית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה טבת תשפ"א
  undefined
  56 דק'
  קול צופייך

  כל המקיים נפש אחת כאילו קיים כל העולם כולו

  *"ועושין כל הצריך לפיקוח נפש נגד רצונו של החולה. וכל אדם מוזהר על כך, משום 'ולא תעמוד על דם רעך' ואין הדבר תלוי בדעתו של חולה, ואינו נתון ברשותו לאבד עצמו" *"כי על ידי כן, אפילו אין בנו שום מעשים טובים והרשענו עד להפליא, הנה על ידי מסירת נפשינו להריגה מתכפרים עונותינו כולם ויש בנו יכולת לעלות עד אימא עלאה".

  הרב שמואל אליהו | י"ד טבת תשפ"א
  undefined
  50 דק'
  שמות

  חשיבה משוחררת

  שעבוד ישראל במצרים בא לשחרר את החשיבה הישראלית ולהעלותה אל אינטליגנציה נשמתית משוחררת ועובדת השם.

  הרב יצחק חי זאגא | כ"א טבת תשפ"א
  undefined
  10 דק'
  שמות

  עבדות במצרים- תחילת היותנו לעם

  הרב יצחק בן יוסף | טבת תשפ"א
  undefined
  13 דק'
  שמות

  התפתחות הבריאה הנלמדת מחיי משה

  הרב מאיר גולדויכט | טבת תשפ"א
  undefined
  49 דק'
  מאמרי האדמו"ר הזקן

  העומק של בקשת "שלח נא ביד תשלח"

  תורה אור שמות 102-104

  משה היה נשמה מעולם התוהו ולכן ביקש שתישלח נשמה של תיקון, בגלל שיש מעלה מיוחדת בתיקון

  הרב יהודה מלמד | כ"ו טבת תש"פ
  undefined
  45 דק'
  שמות

  עניין השמות

  השם "עם ישראל" מבטא את המהות שלנו ובזכות שלא שנו את שמ נגאלנו ממצרים. הקשר בין ברית המילה לנתינת השם - שם שמים מתגלה בתורה ובמצוות.

  הרב חיים בן שושן | י"ח טבת תש"פ
  undefined
  3 דק'
  שמות

  עד שהרצפה תתייבש - פרשת שמות תש"פ

  בהפקת אולפני אתרוג

  חיים אקשטיין בשתי דקות וחצי על פרשת שמות

  חיים אקשטיין | י"ז טבת תש"פ
  undefined
  1:02
  קול צופייך

  ילדים הם גאולה -ילדים מביאים ברכה

  *כשם שבזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ויצאו ממצרים, כך גם בדורנו בזכות נשים צדקניות יזכו ישראל וייגאלו משעבוד מלכויות ויבנו בית מקדש ויבוא אור ותשרה שכינה בעולם *כשמספר האנשים בעולם עלה פי שניים, הכלכלה העולמית עלתה ביותר מפי ארבעה. במקביל תוחלת החיים העולמית עולה, כמויות המזון גדלו ומתגלים מקורות אנרגיה חדשים.

  הרב שמואל אליהו | י' טבת תש"פ
  undefined
  6 דק'
  שמות

  פרשת שמות תש"פ

  הרב מאיר גולדויכט | י"ז טבת תשפ
  undefined
  45 דק'
  שמות

  'אנו עמך'

  שיחה לפרשת שמות תשע"א

  'עמו אנכי בצרה' ◆ 'עַם בני ישראל' – עם סגולה ◆ ביני"ש קרבי ◆ 'אכן אתה אל מסתתר' ◆ המבוקש – להיות מבקש

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח טבת תשע"א
  undefined
  40 דק'
  שמות

  ההבדל בין ספר בראשית לספר שמות

  שיחת מוצ"ש שמות תש"פ

  מהם התכונות של מנהיג? דין שליחות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א טבת תש"פ
  undefined
  55 דק'
  מאמרי האדמו"ר הזקן

  אהבה רבה, אהבת עולם ואהבה בתענוגים

  תורה אור שמות

  אנו רגילים לדבר על שתי סוגי אהבות, אהבה עולם, אהבה שקשורה לעולם הזה, מתוך התבוננות ונשגה בכלים שלנו. עוד סוג אהבה, אהבה רבה, אהבה שקשורה בנפש האלוקית, עולם רוחני ועליון. אבל יש עוד אהבה, חידוש גבוה, אהבה בתענוגים שזה חיבור עליון שלהם, בחינת שבת.

  הרב יהודה מלמד | י"ב טבת תש"פ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il