בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
17 שיעורים
  undefined
  43 דק'
  יום עיון לקראת פסח תשפ"א

  "ועצם לא תשברו בו" מה העניין?

  מתוך ימי העיון של אתר ישיבה לקראת חג פסח תשפ"א למעבר לכל השיעורים לחץ כאן

  הרב בן ציון אלגאזי | ט' ניסן תשפ"א
  undefined
  44 דק'
  צו

  תיקון החמץ העולמי

  מדוע בקרבן מנחה גם החלק הנאכל לכהנים נשמר מחמץ ונאכל מצות כל השנה כאילו חוגגים הם פסח בכל יום ויום.

  הרב יצחק חי זאגא | י"א ניסן תשפ"א
  undefined
  1:08
  קרבן פסח

  זמנו של קרבן פסח

  ליום י"ד ניסן יש דינים ומצוות משלו - איסור חמץ מתחיל בצורה חלקית כבר בי"ד, והקרבת קרבן פסח נעשית בי"ד. אפשר להסתכל על דיני היום בזב כהכנה לפסח בלבד, אך אפשר גם להסתכל עליו כעל יום בפני עצמועם מהות משלו.

  הרב אליהו בלומנצווייג | כ"ו אדר ב' תשע"ט
  undefined
  42 דק'
  שיחות ליום ירושלים תשע"ב

  "דרך רחוקה" בקרבן פסח - מודיעין במעגלי קדושת ירושלים

  שיחות ליום ירושלים בישיבת הכותל תשע"ב

  שיחות ליום ירושלים בישיבת הכותל תשע"ב

  הרב אליעזר חיים שנוולד | כח' אייר התשע"ב
  undefined
  4 דק'
  שיעורים נוספים

  קרבן פסח כקרבן המילואים

  קרבן תודה מכיל חמץ ומצה גם יחד. לעומת זאת בליל הסדר מצה בלבד. מדוע אין אנו מצרפים חמץ ומצה אם עניינו של ליל הסדר להודות לקב"ה?

  הרב אביחי קצין | יא' ניסן תשס"ט
  undefined
  38 דק'
  קרבן פסח

  דברי הלכה ואגדה בעניין קרבן פסח

  בית-כנסת "היימפלד" רחובות - תשס"ט

  השהיית חמץ בעת קרבן הפסח; האם שליחות הכהן, היא שליחות לדבר עבירה? והאם בגלל מת חייב מלקות? האמונה בביאתו של אליהו וחשיבותה.

  הרב יעקב שפירא | ה' ניסן תשס"ט
  undefined
  55 דק'
  קרבן פסח

  איך לאכול קרבן פסח?

  כמה שיותר או להסתפק במועט?

  יצחק אבינו אכל את גדי העזים לפסח לבדו; ברמב"ם משמע מצד אחד שיש עניין באכילה מרובה ומצד שני שמשתדלין שלא ישחט על היחיד; שני אופני התנהגות יש בעת שאוכלים משולחנו של המלך.

  הרב איתמר אורבך | ר"ח ניסן תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  קרבן פסח

  אות לאוהבי ה'

  "והיה הדם לכם לאות על הבתים": וכי ריבונו של עולם זקוק לסימן היכן לדלג?!

  הרב אביחי קצין | יג' ניסן תשס"ח
  undefined
  23 דק'
  קרבן פסח

  סקירת פסח בזמן הזה

  יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

  סקירת השאלות אותן יש לפתור כדי שנוכל להקריב את קרבן הפסח כהלכתו: קדושת ירושלים בזמן הזה; מקום המזבח; כהנים כשרים.

  הרב עזריה אריאל | ר"ח ניסן תשס"ח
  undefined
  32 דק'
  קרבן פסח

  שימוש בחשמל בצליית הפסח

  יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

  דין גחלת מתכת; דין חוט להט.

  הרב יהושע פרידמן | ר"ח ניסן תשס"ח
  undefined
  21 דק'
  קרבן פסח

  פסח ומילה, אחדות שמעל הטבע

  יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

  יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

  הרב יצחק כהן | ר"ח ניסן תשס"ח
  undefined
  32 דק'
  קרבן פסח

  זמן אכילת הפסח

  יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

  מדוע לא אוכלים את הפסח מיד לאחר שחיטתו? מדוע זמן פסח רק עד חצות?

  הרב ראם הכהן | ר"ח ניסן תשס"ח
  undefined
  26 דק'
  קרבן פסח

  סדר ההגדה ואכילת הפסח

  יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

  סדר ליל הסדר בזמן הבית ואכילת קרבן הפסח

  הרב איתי אליצור | ר"ח ניסן תשס"ח
  undefined
  30 דק'
  קרבן פסח

  חגיגה ופסח מה קודם?

  יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

  האם חגיגה רשות או חובה? קרבן פסח בא להראות שאנו בני חורין; זכירת קרבן החגיגה גם בליל הסדר.

  הרב אהרון הראל | ר"ח ניסן תשס"ח
  undefined
  29 דק'
  קרבן פסח

  פסח שחל בשבת

  יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

  יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

  הרב יהודה קרויזר | ר"ח ניסן תשס"ח
  undefined
  25 דק'
  קרבן פסח

  השחיטה וזריקת הדם בקרבן פסח

  יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

  מצוות עשה לשחוט את הפסח במועדו; מצוות עשה לאוכלו על מצה ומרור.

  הרב אבי גיסר | ר"ח ניסן תשס"ח
  undefined
  19 דק'
  קרבן פסח

  שואלים ודורשים בהלכות (קרבן) הפסח

  הדרישה המקורית של חז"ל במשפט "שואלים ודורשים בהלכות הפסח" הייתה לעסוק בהלכות קרבן הפסח. בימינו, ראשית הדרישה היא בעניין חובתנו להילחם על בעלותנו על מקום המקדש ללא פחד. מבחינת ההלכות התלויות בהר הבית הקרבת קרבן הפסח היא הפשוטה ביותר כי היא דורשת רק קרבן. מה נחוץ כדי להקריב היום את קרבן הפסח והאם אנו מחוייבים בזה?

  הרב ישראל אריאל | ניסן תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il