בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
2 שיעורים
  undefined
  45 דק'
  שיעורים במסכת קידושין

  שליחות לדבר מצווה

  עבד כנעני - קידושין ז ע"א

  על מצווה שבכוח יש שליחות ועל מצווה בגוף אין שליחות; שליחות מועילה רק על הפעולה אבל ודאי שלא על עיקר המעשה; תקיעת שופר - מצווה מורכבת משני חלקים: האחד תקיעה והשני שמיעה וכן כל שומע כעונה; תירוץ על קושיית התורת גיטין.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י' באב תשס"ח
  undefined
  50 דק'
  כתובות

  ספק ספיקא בממון

  מסכת כתובות (פלגינן בין ממון לאיסור)

  ספק ספיקא אם מוציא ממון; גדר הודאת בעל דין בהלכות ממון ובדברים הנוגעים לגופו והטעם לדבר; נפק"מ לדין הנ"ל בהפסד כתובה ובשכר סופר.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ל' מרחשון תש"ס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il