בית המדרש

x
 • קריאה
18 שיעורים
  undefined
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  תפילת הדרך

  פרק יח

  א - תפילת הדרך ומשמעותה. ב - על איזו דרך מברכים. ג - מדיני תפילת הדרך. ד - התפילה בדרכים קצרות ומסוכנות. ה - האם צריך להצמיד את תפילת הדרך לברכה.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  44 דק'
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכות ההודאה והשמחה

  פרק יז

  א - ברכה על הטובה ועל הרעה. ב - החובה והרשות בברכת שהחיינו. ג - שהחיינו והטוב והמטיב. ד - שהחיינו על בגדים ומתנות קטנות. ה - זכייה בכסף ומענקים. ו - זמן הברכה. ז - בית חדש. ח - שמועות טובות ורעות וקבלת תארים. ט - ספרי קודש ספר תורה ובית כנסת. י - ברכת שהחיינו על פגישה עם חבר. יא - פרטי ההלכה. יב - הברכה על חבר שלא ראה י"ב חודש. יג - ברכה על לידת בן ועל לידת בת. יד - פירות חדשים. טו - הפירות המתחדשים ושאינם מתחדשים. טז - שני זנים ממין אחד. יז - פירות מעצים מורכבים.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  44 דק'
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכות ההודאה והשמחה

  פרק יז

  א - ברכה על הטובה ועל הרעה. ב - החובה והרשות בברכת שהחיינו. ג - שהחיינו והטוב והמטיב. ד - שהחיינו על בגדים ומתנות קטנות. ה - זכייה בכסף ומענקים. ו - זמן הברכה. ז - בית חדש. ח - שמועות טובות ורעות וקבלת תארים. ט - ספרי קודש ספר תורה ובית כנסת. י - ברכת שהחיינו על פגישה עם חבר. יא - פרטי ההלכה. יב - הברכה על חבר שלא ראה י"ב חודש. יג - ברכה על לידת בן ועל לידת בת. יד - פירות חדשים. טו - הפירות המתחדשים ושאינם מתחדשים. טז - שני זנים ממין אחד. יז - פירות מעצים מורכבים.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכת הגומל

  פרק טז

  א - הקדמה כללית. ב - מניין. ג - זמן ברכת 'הגומל'. ד - חולה שהתרפא. ה - יולדת, נשים וקטנים בברכת הגומל. ו - הולכי מדבריות והנוסעים בכבישים. ז - טיסה במטוס והפלגה בספינה. ח - הניצול מסכנה או מתאונה. ט - חיילים בברכת 'הגומל'. י - היוצא מבית האסורים.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכות הראייה

  פרק טו

  א - פתיחה לברכות הראייה. ב - ברכת ימים, נהרות, מדבריות, הרים וגבעות. ג - מספר ברכות על נופים שונים. ד - ראייה שיש בה חידוש והתפעלות. ה - ברכת ראיית הנופים לימינו. ו - רעידת אדמה, כוכבי שביט, רוחות זועפות. ז - ברקים ורעמים. ח - ברכת האילנות בימי ניסן. ט - ברכת הודאת גשמים. י - קשת בענן. יא - ברכת החמה. יב - בריות יפות ואילנות. יג - המשך ההלכה למעשה. יד - משנה הבריות. טו - ברכות למבקרים בגן חיות - ראיית קוף ופיל. טז - עבודה זרה ובתי גויים רשעים. יז - חכם הרזים. יח - על ראיית חכמי ישראל וחכמי אומות העולם. יט - ברכה על מלך ישראל ועל מלך גוי. כ - ברכת המלכים בזמן הזה. כא - קברי ישראל. כב - מציב גבול אלמנה. כג - על איזה ישובים לברך ואימתי. כד - מקומות שנעשו ניסים לישראל. כה - מקומות שנעשו נסים לאדם.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכת הריח

  פרק יד

  א - ברכות הריח. ב - ברכת בשמים נוזליים וסינטטיים וטבק. ג - ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם. ד - התנאים הנדרשים לברכת הריח. ה - הברכות השונות. ו - דינים בברכת הריח.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכת שהחיינו על פירות

  ברכות ההודאה והשמחה ה'

  יד - פירות חדשים. טו - הפירות המתחדשים ושאינם מתחדשים. טז - שני זנים ממין אחד. יז - פירות מעצים מורכבים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  45 דק'
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכת שהחיינו על רכוש

  ברכות ההודאה והשמחה ב'

  ד - שהחיינו על בגדים ומתנות קטנות. ה - זכייה בכסף ומענקים.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  37 דק'
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכת הריח מתי מברכים ומתי לא

  ברכות הריח ב'

  ג - ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם. ד - התנאים הנדרשים לברכת הריח.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  34 דק'
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכות הריח ובשמים סינטטים

  ברכות הריח א'

  א - ברכות הריח. ב - ברכת בשמים נוזליים וסינטטיים וטבק.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכת הגומל ג'

  ח - האם אדם שניצול מסכנה או מתאונה יברך הגומל? ט - האם מברכים 'הגומל' לאחר נסיעה ביש"ע? י - חיילים בברכת 'הגומל'. יא - היוצא מבית האסורים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  32 דק'
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכות התלויות בתקופות השנה

  ברכות הראיה ג'

  ח - ברכת האילנות בימי ניסן. ט - ברכת הודאת גשמים. י - קשת בענן. יא - ברכת החמה.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  35 דק'
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכה על ראיית חכם ומלך ואוכלוסי ישראל

  ברכות הראיה ה'

  יז - חכם הרזים. יח - על ראיית חכמי ישראל וחכמי אומות העולם. יט - ברכה על מלך ישראל ועל מלך גוי. כ - ברכת המלכים בזמן הזה.

  הרב אליעזר מלמד | ב' אייר תשס"ח
  undefined
  41 דק'
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  בריות יפות ומשונות ועקירת ע"ז

  ברכות הראיה ד'

  יב - בריות יפות, אילנות. יג - המשך ההלכה למעשה. יד - משנה הבריות. טו - ברכות למבקרים בגן חיות - ראיית קוף ופיל. טז - עבודה זרה ובתי גויים רשעים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  37 דק'
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  מציב גבול אלמנה

  ברכות הראיה ו'

  ברוך דיין האמת על יישובים שנחרבו, כב - מציב גבול אלמנה. כג - על איזה ישובים לברך ואימתי.

  הרב אליעזר מלמד | כז' אייר תשס"ח
  undefined
  46 דק'
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכה על אירועים מרשימים

  ברכות הראיה ב'

  ו - רעידת אדמה, כוכבי שביט, רוחות זועפות. ז - ברקים ורעמים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  50 דק'
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכה על נופים יפים

  ברכות הראיה א'

  א - פתיחה לברכות הראייה. ב - ברכת ימים, נהרות, מדבריות, הרים וגבעות. ג - מספר ברכות על נופים שונים. ד - ראייה שיש בה חידוש והתפעלות. ה - ברכת ראיית הנופים לימינו.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ט
  undefined
  11 דק'
  ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

  ברכה על דברים חדשים

  ברכת השמחה על הנאות קטנות - מבט אמוני; הגדרת שמחה וההבדל בין עשיר לעני; אימתי מברכים על בגד חדש? הולדת בנים ובנות - גדרי ברכותיהם השונות; הברכה על בית חדש; ספרי קודש וחול; ספק ברכות השמחה - ניתן לברך.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il