בית המדרש

x
 • קריאה
148 שיעורים
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  חומץ בן יין לעניין יין נסך

  תשובה עג

  תשובה עג

  בית דין ארץ חמדה - גזית | ג' ניסן תשפ"א
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  חשש להחלפת יין ביין נסך

  תשובה קא

  תשובה קא

  בית דין ארץ חמדה - גזית | ג' ניסן תשפ"א
  undefined
  2 דק'
  חכם במטבח

  איך אפשר להשתמש באותו מיקרוגל לחלבי ובשרי?

  איך אפשר להשתמש במיקרוגל אחד לכל סוגי המאכלים? איך מכשירים את המיקרוגל שלנו? הרב עודד מילק מסכם לכם הכל בדקה וחצי!

  הרב עודד מילר
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  נאמנות והשגחה

  פרק לח

  א - נאמנות בסיסית. ב - הצורך לפקח על סוחרים. ג - כללי ההשגחה. ד - כשר ומהדרין. ה - מדרגות בהידורים. ו - מפעלים ומסעדות. ז - חותמת כשרות על מזון באריזה. ח - המתארח אצל שומר כשרות כהלכה. ט - המתארח אצל מסורתי. י - המתארח אצל חילוני ומסעדה לא כשרה. יא - מתארחים אצל הורים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  תעשיית המזון

  פרק לז

  א - הקדמה לתעשיית המזון. ב - השאלות ההלכתיות בתוספי המזון. ג - ג'לטין. ד - גליצרין. ה - צבעי מאכל. ו - שלאק. ז - מוצרים שגדלו על מצע אסור. ח - האם תרופות צריכות הכשר. ט - אלכוהול ומשקאות חריפים. י - מסחר במאכלים אסורים. יא - בשר מלאכותי.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  סכנות

  פרק לו

  א - מצוות הבריאות ואיסור מאכלים מסוכנים. ב - איסור גילוי מסכנת ארס. ג - אזהרות בריאות. ד - בשר ודגים יחד. ה - דגים בחלב. ו - היחס לחשש סכנה סגולית. ז - אזהרות סגוליות למקפידים. ח - אזהרות סגוליות שיש להן טעמים נוספים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  סוגי בליעות

  פרק לה

  א - צונן. ב - בישול בכלי ראשון. ג - עירוי מכלי ראשון. ד - כלי שני, שלישי וגוש. ה - ביאור כללי התערובות. ו - צלייה. ז - תתאה גבר. ח - מלוח כרותח. ט - כבוש כמבושל. י - ריח וזיעה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  דיני תערובות

  פרק לד

  א - כלל דיני התערובות. ב - סיכום ארבעה סוגי התערובות. ג - טעם כעיקר וביטול בשישים. ד - טעימת גוי. ה - המנהג למעשה - ביטול בשישים. ו - תבלינים ומעמיד. ז - נותן טעם לפגם - מותר. ח - דין יבש ביבש מין במינו. ט - דברים שאינם מתבטלים בשישים. י - בריה. יא - דברים חשובים. יב - חתיכה הראויה להתכבד בה. יג - אסור לבטל איסורים. יד - דבר שיש לו מתירים. טו - חתיכה נעשית נבילה (חנ"ן) בבשר וחלב. טז - חתיכה נעשית נבילה (חנ"ן) בשאר איסורים. יז - כללי 'קמא קמא בטל' ו'חוזר וניעור'. יח - איסורים מבטלים זה את זה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  הכשרת כלים ומטבח

  פרק לג

  א - כבולעו כך פולטו. ב - מדרגות ההגעלה. ג - כלי שהשתמשו בו ברמות שונות. ד - הכנת הכלים להגעלה והכשרת סירים. ה - המתנה עשרים וארבע שעות לפני ההגעלה. ו - הגעלת הכלים בפועל. ז - ליבון. ח - מצבי ביניים בין הגעלה לליבון. ט - תבניות בשר וחלב שהתחלפו. י - מדריך להכשרת מטבח טרף. יא - שימוש במטבח ובמנגל טרף.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  כללי הכשרת כלים

  פרק לב

  א - הכשרת הכלים. ב - טעמי האיסור שבכלים אוסרים תבשילים. ג - בן יומו ואינו בן יומו, מזיד ושוגג. ד - כלי מתכת וחרס. ה - כלי זכוכית. ו - כלי מתכות בימינו. ז - ההשלכות למעשה. ח - ביאור חיוב הגעלת כלי מתכות וזכוכית. ט - הלכה למעשה בכלי מתכת וזכוכית. י - דין שאר הכלים. יא - שימוש בכלי בשר לפרווה - נ"ט בר נ"ט. יב - מאכל חריף פרווה בבישול וחיתוך בכלי בשרי. יג - קרש חיתוך. יד - כף ודופן.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  טבילת כלים

  פרק לא

  א - מצוות טבילת כלים. ב - כלי מתכת זכוכית ושאר חומרים. ג - כלי אכילה חייבים במצווה. ד - הטבילה. ה - הברכה ודין קטן וגוי להטבלה. ו - המעבר מגוי לישראל המחייב טבילה. ז - מותר להשתמש בכלי של גוי בלא טבילה. ח - שימוש לפני טבילה. ט - כלים חד פעמיים. י - כלי חשמלי.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  חלב ומוצריו

  פרק ל

  א - כשרות החלב. ב - איסור חלב נוכרים. ג - חלב נוכרים כשאין חשש חלב טמא. ד - המחלוקת על חלב מחברות גדולות בימינו. ה - אבקת חלב נוכרים. ו - הלכה למעשה במוצרי חלב. ז - איסור גבינת גויים. ח - היתרי הכנת גבינה על ידי גויים. ט - גבינות רכות. י - חמאה. יא - חלב שנחלב בשבת באיסור. יב - חלב אשה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  יין ומשקאות גויים

  סעיף כט

  א - החומרה שבאיסור יין גויים. ב - גוי שאינו עובד עבודה זרה. ג - מוסלמים, נוצרים והינדואיסטים. ד - מהו יין. ה - יין מבושל. ו - נגיעה ביין. ז - שכשוך יין על ידי נענוע הכלי. ח - כוחו - מזיגת יין. ט - שמירת היין. י - דינים נוספים. יא - משקאות אלכוהוליים. יב - מסיבה של גויים. יג - יהודי מחלל שבת. יד - איסור שתייה בקלות ראש.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  פת ובישולי גויים

  סעיך כח

  א - איסור פת. ב - היתר פת פלטר (נחתום). ג - גדרי ההיתר. ד - מנהגי המחמירים ודין היוצאים לחוץ לארץ. ה - בישולי גויים. ו - הכלל הראשון - אינם נאכלים חיים. ז - הכלל השני - עולה על שולחן מלכים. ח - השתתפות ישראל מתירה. ט - בישול עסקי וציבורי, ושכירים בבית ישראל. י - חולים וסיעודיים. יא - דין הכלים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  הגזירות על מאכלי גויים

  סעיף כז

  א - היחס לגויים והגזירות למניעת התבוללות. ב - יין גויים. ג - דניאל וחבריו. ד - השתלשלות גזירת פת יין ושמן. ה - גורלן של הגזירות והתרת השמן. ו - גזירת בישולי גויים וסיכום הגזירות. ז - הכלולים בגזירה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  דיני ההפסקה

  סעיף כו

  א - אכילת בשר אחר חלב. ב - אכילת חלב אחר בשר. ג - מנהגי שש שעות. ד - טעם האיסור ופרטי הדינים. ה - תבשיל בשר וחזקת בשרי או חלבי. ו - גבינה קשה. ז - קטנים. ח - חולים. ט - טעם לאיסור בשר בחלב.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  בשר בחלב

  סעיף כה

  א - איסור בישול בשר בחלב. ב - הבשר והחלב שבכלל האיסור. ג - אכילה על שולחן אחד. ד - אפיית פת חלבית או בשרית. ה - טעם הגזירות הנוספות בבשר וחלב. ו - הפרדה בין מאכלי בשר וחלב. ז - הפרדה בין הכלים. ח - מאכלי פרווה. ט - עירוב כלים. י - כלי פרווה. יא - טעויות ותקלות. יב - מנהג שני כיורים ודין מדיח כלים. יג - כיריים. יד - תנור אפייה. טו - מיקרוגל.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  מזון מהחי

  סעיף כד

  א - ביצים טהורות. ב - דם בביצים מופרות. ג - ביצים לא מופרות. ד - דבש. ה - מזון מלכות.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  שרצים

  סעיף כג

  א - איסור שרצים. ב - המצווה להתרחק ממיאוס. ג - האיסור בשרצים שיכולים לשרוץ. ד - בריה אינה בטלה. ה - חובת הבדיקה. ו - המחלוקת בדין שרצים זעירים. ז - הלכה כדעת המקילים. ח - הלכה למעשה ושיטת המהדרין. ט - ירקות עלים - שיטת המחמירים. י - ההלכה ודרך האמצע בירקות עלים. יא - כרובית וברוקולי. יב - קלחי תירס, תות שדה ובצל ירוק. יג - פירות עם חשש. יד - דגן, אורז ומיני קטניות. טו - הקמח והנפה. טז - דין הקמח כיום. יז - בשר. יח - דג.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  דם והכשרת הבשר

  סעיף כב

  א - איסור דם. ב - גדרי איסור דם. ג - דרכי הכשרת הבשר מדם. ד - הכנת הבשר למליחה. ה - הדחה. ו - המליחה. ז - ההדחה שלאחר המליחה. ח - איברים מיוחדים. ט - שאלת המלח לחולים. י - צלייה. יא - שיעור הצלייה ודרכיה. יב - דין הכבד. יג - האש וכלי הצלייה. יד - דם דגים, חגבים ואדם.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il