עובד ומעביד

פיטורי מרצה במדרשה לבנות

פיטורין באמצע השנה של מרצה שהבנות אינן באות לשיעוריו.

בית דין גוש עציון