"רמב""ם יומי – הלכות שביתת יום טוב – 90 שניות על הרמב""ם היומי"

לב הלימוד -הלכות שביתת יום טוב

הרמב"ם היומי | אדר תשע"ח