בית המדרש

x
 • קריאה
2271 שיעורים
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  האמנם רבי פנחס חתן רשב"י

  בתלמוד מתואר רבי פנחס בן יאיר בתור חתן רשב"י, ואילו בזוהר הוא מתואר בתור חותן שלו. אך משמע שלא היו בינם קשרי משפחה, ומדובר ברמז למפגש בין השקפות עולם חולקות.

  הרב מרדכי הוכמן | איר תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  אליהו והוצאת רשב"י מהמערה

  רשב"י נאלץ להסתתר במערה משום שהוא חזר על טעות אליהו הנביא וקיטרג על משיח בן יוסף. ולכן אליהו הוא זה שבא להוציא את רשב"י מהמערה.

  הרב מרדכי הוכמן | איר תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  רבי שמעון ובני האלמנה

  איש אחד הדיר את אשתו מהנאה עד שר' שמעון יאמר מה דעתו על תבשיליה. אך הוא סירב ואמר "ימותו כל בני אלמנה". זהו רמז להבנת המעשה באליהו שהחיה את "בן האלמנה".

  הרב מרדכי הוכמן | ניסן תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  רבי יהושע והכהנים הגדולים

  רבי יהושע הצהיר שלא יכריע במחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל, ולעדותו על בני הצרות ששימשו בתור כהנים יש משמעות סמלית, ולפיה הוא אכן עמד בדבריו ולא הכריע במחלוקת.

  הרב מרדכי הוכמן | יז אדר ב תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  ארוך וגוץ

  מסופר על אדם ארוך שלבש סדין והשאיל אותו לאדם גוץ, והנהר שטף את הסדין, מקרה זה הוא גם משל למי שהשתמש בזכויות של צדיק שלא מדעתו.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר א תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  רבי יוסי דמן יוקרת וילדיו

  מסופר שרבי יוסי דמן יוקרת הקפיד על ילדיו והמית אותם, מדובר בדמות סמלית וגם מיתת הילדים היא סמלית ומשמעותה ירידה בדרגה, ולשיטתו פעמים שהירידה בדרגה נחשבת בעצם לעליה.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר א תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  הלל והגולגולת הצפה

  מי שעוזר לאנשים להוציאו את גולגולתם מעל פני המים ו'לנשום תורה', יזכה שאף אותו 'יציפו' וגם הוא ימצא זמן ומנוחת הנפש שתאפשר לו 'לנשום תורה'.

  הרב מרדכי הוכמן | שבט תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  במה ניגנו במקדש ומתי

  הרמב"ם פסק שהמנגנים במקדש היו לויים וישראלים, ובימי המועדות נגינתם השתלבה עם תקיעת הכהנים בחצוצרות, ופסיקתו מבוססת על התנ"ך ועל רמזים שבמשנה.

  הרב מרדכי הוכמן | טבת תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  משמעות אמונת הייחוד

  מכתב חשוב ששלחה לי אם גרושה בעקבות דברים שפרסמתי בשבוע שעבר , מי שרוצה לסמוך על דעת המקלים בכבד שנצלה אחר שלוש יממות ולבשלו – רשאי , לאמונת הייחוד יש משמעויות מוסריות שעלינו ליישמן בחיים המעשיים , המשפט "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" משלים את קריאת שמע, אך מכיוון שלא נכתב במפורש אנו אומרים אותו בלחש.

  הרב אליעזר מלמד | טבת תשפ"ב
  undefined
  לימודי אמונה

  ללמוד כדי לחיות

  הנחת היסוד היהודית, בניגוד לזו היוונית, היא שיש עומק אין־סופי המסתתר מאחורי קירות החומר. לכן גם צורת הלימוד שלה מכוונת תמיד אל הנקודה הפנימית, ולא מסתפקת בקליטה של הפרטים הגלויים בלבד.

  הרב חגי לונדין | כסליו תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  מי ניגן בשמחת בית השואבה

  במשנה נאמר שהלויים ניגנו בשמחת בית השואבה, אך הרמב"ם פסק שכל מי שיודע לנגן ניגן. מדובר במחלוקת שקשורה להבנת משמעות ברית בין הבתרים, והרמב"ם פסק כהכרעת דויד המלך.

  הרב מרדכי הוכמן | כסליו תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  המקושש - והקשר לבני יוסף

  תרגום יונתן מספר שמי שקושש עצים ביום השבת היה מבני יוסף, ומרמז שיש בהם נטייה שהביאה אותו לכך, ואמנם אצל בנות צלפחד הנטיה הזו התגלתה באופן מבורך.

  הרב מרדכי הוכמן | חשוון תשפ"ב
  undefined
  תנ"ך ונוספים

  חוות יאיר – כמה והיכן

  יש סתירה היכן נמצאות חוות יאיר. התנ"ך מרמז על מחלוקת בין נובח ליאיר בזכות מי מהם נכבש הבשן, ומשה רבנו קבע שנכבש בזכות כל ישראל. ולמחלוקת מרמזת האגדה שיאיר בן מנשה נפל בעי.

  הרב מרדכי הוכמן | חשוון תשפ"א
  undefined
  לימודי אמונה

  קרבת אלוקים לי טוב

  המלחמה באינסטגרם או בתכנים לא צנועים היא הפניה של האש לכיוון הלא נכון. טיפול השורש צריך לחזור אל המצוקה שמסתתרת מתחת לפוסטמודרנה - הדרישה לחוויית חיים גדולה ועכשווית, שאת סיפוקה תוכל למצוא רק בדרישת אלוקים אמיתית

  הרב חגי לונדין | אב תשפ"א
  undefined
  נתיבי אמונה

  חשיבות היראה בדורנו

  חלק שלישי פרק חמישי

  חלק שלישי פרק חמישי

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אב תשפ"א
  undefined
  נתיבי אמונה

  אהבה ויראה

  חלק שלישי פרק רביעי

  חלק שלישי פרק רביעי

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תמוז תשפ"א
  undefined
  נתיבי אמונה

  קניית היראה

  חלק שלישי פרק שלישי

  חלק שלישי פרק שלישי

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תמוז תשפ"א
  undefined
  נתיבי אמונה

  המדרגות במצות היראה

  חלק שלישי פרק שני

  חלק שלישי פרק שני

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תמוז תשפ"א
  undefined
  נתיבי אמונה

  מהות היראה

  חלק שלישי פרק ראשון

  חלק שלישי פרק ראשון

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תמוז תשפ"א
  undefined
  נתיבי אמונה

  אהבת ה' בדורנו

  פרק שני חלק רביעי

  פרק שני חלק רביעי

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תמוז תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il