בית המדרש

x
 • קריאה
25 שיעורים
  undefined
  אכילת מצה

  הלכות והליכות בעניין מנהגי ישראל בימי הפסח במידי דאכילה (חלק א)

  הרב יהודה לב | ט' ניסן תשפ"א
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  הלכות תערובת חמץ

  פרק ז

  א - חמץ בפסח אוסר את תערובתו בכלשהו. ב - האם אפשר להציל תערובת שיש בה כלשהו חמץ. ג - האם חמץ שנתבטל לפני פסח "חוזר וניעור" בפסח. ד - הלכה למעשה בדין 'חוזר וניעור'. ה - האם חמץ שנותן טעם פגום אוסר תערובתו. ו - דיני תערובת החמץ מהתורה.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  הלכות מכירת חמץ

  פרק ו

  א - הצלת החמץ מאיבוד על ידי מכירתו לגוי. ב - התפשטות מנהג מכירת החמץ. ג - למי נועדה כיום מכירת החמץ. ד - דיני המכירה. ה - סוף זמן מכירה ודין בן חו"ל. ו - החמץ שנמכר - דינו אחר הפסח.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  ביטול וביעור החמץ

  פרק ה

  א - ביטול החמץ בלילה וביום. ב - משמעות ביטול החמץ. ג - דיני ביטול החמץ. ד - מנהג ביעור החמץ בשריפה. ה - חמץ שבאשפה. ו - חמץ שנמצא אחר תחילת זמן האיסור.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  מצוות השבתת החמץ

  פרק ג

  א - המצוות הקשורות בהשבתת החמץ. ב - האיסור על חמץ השייך לו. ג - חמץ שבאחריות ישראל ודין מניות. ד - כיצד מקיימים את מצוות השבתת החמץ. ה - מהות המצווה. ו - זמני כניסת איסור אכילה והנאה מחמץ. ז - סדר השבתת החמץ.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  כללי איסור חמץ

  פרק ב

  א - ארבע מצוות באיסור חמץ. ב - זמני איסור חמץ מהתורה ומדברי חכמים. ג - מהו חמץ ומהו שאור. ד - הגדרת החימוץ בבצק. ה - חמץ נוקשה. ו - חמץ שנפסל ממאכל כלב. ז - אופנים שאין בהם חימוץ.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  רביבים

  מה למכור במכירת החמץ?

  תחילתה של מכירת החמץ – במצוקתם של סוחרי היי"ש באירופה * כשהרבנים מיסדו את המכירה בשביל הסוחרים, המנהג התרחב לכלל הציבור * בימינו מכירת החמץ הכרחית לשוק ולתעשיית המזון * למרות הטענות שמדובר בהערמה, רוב הפוסקים ככולם קובעים שהמכירה תקפה * מצד הדין כל אדם פרטי יכול למכור כל חמץ, אך לכתחילה מומלץ להשתמש במכירה רק למוצרים שמוטלים בספק או למניעת הפסד גדול * מכיוון שאפשר למכור במצבי ספק, אפשר לחסוך שאלות הלכתיות רבות * להלכה, חמץ שנמכר מותר לאחר הפסח.

  הרב אליעזר מלמד | ניסן תשע"ט
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  אפית מצות במים מינרליים בבקבוקים כ'מים שלנו'

  הרב שמואל הולשטיין
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  פריכיות אורז B&D בפסח - לאשכנזים

  הרב אליקים לבנון | ניסן תשע"ח
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  הסבר על הנעשה בשטר מכירת חמץ

  הרב אבישי נתן מייטליס | אייר תשע"ו
  undefined
  56 דק'
  הלכות חמץ ומצה

  "בל ימצא"- בכל מקרה?

  לר"ן "בל ימצא" כולל גם חיפוש חמץ שאינו ידוע לתוס' "בל ימצא" הוא רק בחמץ ידוע. האחרונים מסייגים את דברי תוס'. המשנ"ב פסק כהר"ן, וכהתוס' בהסבר האחרונים.

  הרב אלקנה ליאור | ב' ניסן תשע"ו
  undefined
  רביבים

  מצה עשירה, מצה שרויה

  הסבר המושג "מצה עשירה", והמקורות למנהגי האשכנזים והספרדים, כיום העוגיות כוללות חומרים שאולי נחשבים כמים, לכן נחלקו הפוסקים הספרדים לגביהן, הסבר המושג "מצה שרויה" ומנהג החסידים שלא לאוכלה, כיום גם בין החסידים יש מקלים, מכיוון שתהליך אפיית המצות השתנה ויש פחות מקום לחשש, חלב שהופק לפני פסח מותר, אך בהמת יהודי שאכלה חמץ בפסח – יש להחמיר שלא לאכול מחלבה , עוד בעניין שמחת החתונה: עצות למניעת הרחקת מבוגרים מהמעגל, ולשמירה על שיחה נעימה בלי מוזיקת רקע.

  הרב אליעזר מלמד | אדר ב תשע"ו
  undefined
  רביבים

  ושמרתם את המצות

  האם איסור קטניות לאשכנזים בפסח נוהג בקינואה? * מצווה לשמח בחג את בני המשפחה, את העניים והבודדים ואת מלמדי התורה * לשמור על אווירה משפחתית נעימה וידידותית * הצורך במצה שמורה בליל הסדר, מה נחשב מצה שמורה, וההידור שיש במצות אפויות ביד * המצות השמורות מיוצרות בזהירות רבה יותר מחימוץ, לכן עדיף להדר ולאכול כל הפסח מצות שמורות * מחלוקת הפוסקים האם חמץ לפני פסח בטל בשישים * האם מוטב לוותר על מצות שמורות מהודרות ויקרות ולתת את הכסף לצדקה?

  הרב אליעזר מלמד | ניסן התשע"ה
  undefined
  הלכה יומית

  הגעלת כלים וניקוי הכלי לפני ההגעלה

  בית מדרש ג. אסף | ניסן התשע"ה
  undefined
  הלכה יומית

  מצות יד ומכונה - מה עדיף

  בית מדרש ג. אסף | אדר התשע"ה
  undefined
  רביבים

  חומרות של אשכנזים בפסח

  משנה: האם איסור קטניות בפסח חל גם על קינואה? * כל הסיבות שבגללן נהגו אשכנזים לאסור קטניות בפסח תקפות גם בזמננו * האם חובה על אשכנזים לאכול דווקא מצות קשות ולא רכות? * בני חו"ל שנמצאים בארץ, באילו תנאים יהיו פטורים מיום טוב שני של גלויות * אין לסמוך כלל על דעת מיעוט קטן של פוסקים הסוברים שכיסוי ראש לנשים בימינו אינו חובה * מי שנשענת על דעתו המקלה של הרב משאש בכיסוי ראש, ראוי שתכבד את דעתו המחמירה בתכנון המשפחה

  הרב אליעזר מלמד | ניסן תשע"ד
  undefined
  פסחים

  ספיקות שונים בכניסת חמץ לבית

  "אין ספק מוציא מידי ודאי" וכללים נוספים (פסחים ט.-י.)

  "אין ספק מוציא מידי ודאי" וכללים נוספים (פסחים ט.-י.)

  הרב יאיר וסרטיל | ניסן התשע"ג
  undefined
  רביבים

  מצות יד שמורות למהדרין

  מצה שמורה בליל הסדר - שמורה לשם מצווה או שמורה שלא תחמיץ? | שמורה משעת קצירה או משעת טחינה? | מחלוקת הפוסקים בעניין חשש חימוץ ובעיית לשמה במצות מכונה מעת המצאתן | אופן עשיית מצות יד בעבר, והוראת ר' ישראל סלנטר לתלמידיו | בניגוד לעבר, כיום אין עדיפות למצות מכונה מצד חשש חימוץ, ולכן מצות יד עדיפות לליל הסדר | מצות שמורות עדיפות על מצות רגילות גם מצד חשש חימוץ, ולכן טוב להדר ולאכול בכל ימי הפסח מצה שמורה.

  הרב אליעזר מלמד | ניסן תשע"א
  undefined
  רביבים

  זהירות, מאכלים דמויי חמץ

  תקנות הרבנות הראשית למנוע החלפה בין מוצרים כשרים לפסח דמויי חמץ לבין מוצרי חמץ, חלק מהמפעלים יצרני המזון לא מקפידים על הוראות הרבנות.

  הרב אליעזר מלמד | ניסן תש"ע
  undefined
  קול צופייך

  מצה עשירה

  הרב שמואל אליהו | ניסן תשס"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il