בית המדרש

x
 • קריאה
30 שיעורים
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  צום יום הכיפורים לחולי קורונה

  האם חולי קורונה צריכים לצום השנה? האם יש הבדל בין מחוסנים ללא מחוסנים?

  הרב יוסף צבי רימון | תשרי תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  חוֹלֶה קוֹרוֹנָה בְּיוֹם-הַכִּיפּוּרִים

  גליון 258

  מי שנדבק בחולי הקורונה, האם חייב לצום ביום-הכיפורים? | חולה האוכל ביום-הכיפורים, האם תיקנו מברך ברכת הנהנין? | האם חולה רשאי להחמיר על עצמו ולצום? | חולה שאינו צם, צריך לקדש קודם שיאכל? | האם צריך לערב דבר מר במאכל כדי שלא יהנה? | האוכל שיעור המחייב בברכת המזון, האם מזכיר 'יעלה ויבוא'?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ח תשרי תשפ"ב
  undefined
  5 דק'
  נקודה בהלכה

  יום כיפור - איך נדע מי פטור מהצום?

  האם נשים בהריון גם צמות ביום כיפור? ומה דין חולה? ואיך שותים ואוכלים לשיעורים? הרב עודד מילר מסביר הלכה למעשה

  הרב עודד מילר | אלול תשפ"א
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  אכילה בערב יום הכיפורים

  הרה"ג יעקב אריאל | תשרי תש"פ
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  הלכות יום כיפורים

  א - כבוד היום. ב - איסור מלאכה ומצוות שביתה. ג - מצוות הווידוי. ד - הווידוי ביום הכיפורים ודיניו. ה - זמני הווידוי. ו - פירוט החטאים בווידוי. ז - וידוי ברבים. ח - זמני היום. ט - הדלקת נרות. י - זמן כל נדרי וקבלת היום לגברים. יא - תפילת ערבית וליל יוה"כ. יב - ברוך שם כבוד מלכותו. יג - קריאת התורה ונדבות. יד - הכריעות שבתפילת מוסף. טו - משמעות ההשתחוויה. טז - ברכת כהנים בנעילה. יז - נעילה. יח - קבלת האמונה ותקיעת השופר. יט - זמן סיום הצום, ערבית וברכת הלבנה. כ - הבדלה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ב
  undefined
  רביבים

  הצום – גם למעוברות ולמיניקות

  אין עניין להרבות ביום כיפור בווידויים מפורטים יותר ממה שנהוג, מכיוון שהעיקר הוא החיבור לשורש ולרצון הפנימי * עיקר היום הוא הכפרה על ידי התענית, ולכן מי שהצום מקשה עליו – עדיף שישכב במיטה כל היום ולא יגיע לתפילה, ובלבד שלא יאכל * היום גופנו איננו חלש מבעבר אלא להפך, הוא בריא וחזק יותר, לכן אין להקל למעוברות ולמיניקות * חולים, מעוברות ומיניקות ששואלים רופא אם לצום – צריכים לשאול רופא ירא שמיים שאינו ממהר להקל, שיענה באופן ענייני אם נשקפת להם סכנה

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ט
  undefined
  רביבים

  צום יום כיפור – גם למעוברות

  עוד לפני יום כיפור, מעוברות וחולים שנמצאים בספק צריכים לברר אם עליהם לצום * חולה שיש בו סכנה חייב לאכול, אך לא כל חשש הופך לסכנה * אם לדברי הרופאים אין סכנה מיוחדת, למעוברות ולמיניקות אסור לאכול ולשתות גם לשיעורין * המעוברות והמיניקות היום אינן חלשות מבעבר, ולכן חייבות בצום כפי שנשים צמו בכל הדורות * עצות להנקה בימים שלפני יום כיפור * יש להיוועץ ברופא בעל אחריות – הן כלפי חיי אדם והן כלפי התורה * דין בליעת גלולות בצום

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ח
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  דיני חולים ביום הכיפורים

  הרב מיכאל יומטוביאן | אלול תשע"ז
  undefined
  רביבים

  גם בזמננו, חולים חייבים לצום

  חולה שאין בו סכנה חייב לצום, ורשאי ליטול גלולות שאין בהן טעם * חולה בסכנה חייב לאכול * לא כל חשש נחשב סכנת נפשות, ויש צורך לשאול רופא ירא שמיים * אכילה לשיעורים – רק לחולה בסכנה * חולה סכרת – עדיף שיאכל יותר מכשיעור ויבוא לבית הכנסת * מעוברות ומיניקות חייבות לצום, ולא לשתות לשיעורים * החולים והמעוברות בזמננו אינם חלשים מבעבר, אלא דווקא בריאים יותר * בעידן תחליפי החלב, אין להגדיר מחסור בחלב כסכנה * עצות להנקה לפני הצום

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ז
  undefined
  תשובה

  על מצוות התשובה ודין תוספת יוה"כ

  מתוך הספר "מאור התשובה"

  מתוך הספר "מאור התשובה"

  הרב מאור צוברי
  undefined
  חמדת הדף היומי

  כמה חטאות חייב מי שעושה כמה מלאכות ביום כיפור?

  הרב עקיבא כהנא | תשרי תשע"ה
  undefined
  קול צופייך

  מַה נֶּהְדָּר כּהֵן גָּדול בְּצֵאתו בְשָׁלום מִן הַקּדֶשׁ

  הרב שמואל אליהו | תשרי תשע"ה
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  הלכות שביתת עשור

  הלכות שביתת עשור בנוסח מדויק ומנוקד בליווי ביאור קצר ושלם

  הלכות שביתת עשור בנוסח מדויק ומנוקד בליווי ביאור קצר ושלם

  מפעל משנה תורה | תשרי תשע"ה
  undefined
  רביבים

  חולים, מעוברות ומיניקות ביום הכיפורים

  חולה חייב לצום כל עוד אין סכנה שהצום יסכן את חייו * מוטב שהחולה יישאר במיטתו ויצום משיבוא לבית הכנסת וייאלץ לשבור את הצום * באילו תנאים מותר לחולה לבלוע כדורים ביום הכיפורים * מי שהצום מסכן את חייו חייב לאכול, אך אין להפריז בחששות רחוקים * גם אכילה לשיעורים אסורה מן התורה, ואין להתירה אלא לחולה שהצום מסוכן לו * המצב הבריאותי היום טוב מבעבר, ולכן גם בימינו מעוברות ומיניקות חייבות לצום, מלבד במקרים מיוחדים ובהוראת רופא ירא שמיים

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ד
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  שטיפת פנים ביום כיפור

  רבנים שונים | תשרי תשע"ד
  undefined
  רביבים

  גילוי מלכות ה' בארץ ישראל

  * לחזק את ההתיישבות בבנייה רוויה וזולה * יום הכיפורים מסוגל לתפילה ומחשבה על שידוך הגון לעצמו ולילדיו * תיקון הזוגיות מתוך קדושת יום הכיפורים * שימוש במדרסים מעור ביום הכיפורים * מי שהצום גורם לו מיגרנה פטור משאר הצומות אך לא מיום הכיפורים * שימוש בדיאודורנט הוא בגדר סיכה האסורה ביום הכיפורים.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ג
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  מהלכות עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים

  האם יש מצווה לטבול בערב יום הכיפורים? מה דין האומר מלך אוהב צדקה ומשפט, האם חוזר ? ומה הדין בשליח ציבור? האם יש לענות לקדיש ולקדושה באמצע הווידוי בתפילות יום הכיפורים? הלימוד יתחיל מהגמרא דרך פרושי הראשונים ועד לפסיקת האחרונים וההלכה למעשה.

  הרב יוסף אפריון | תשע"ג
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  ערב כיפור

  מנחה ביום שלפני ערב כיפור, שחרית של ערב כיפור, סדר המלקות, טבילה, תפילה על קברי צדיקים, תפילת מנחה, סעודה מפסקת, הכנת אוכל לילדים, בגדי יום הכיפורים, הדלקת נרות, ברכת הבנים, קבלת יום כיפור, דברים האסורים ביום כיפור, ילדים ביום כיפור, סוגי מחלות, האוכל ביום כיפור, תפילות יום כיפור, חזרת השליח ציבור, מקום התפילה, שליח ציבור, וידוי, כל נדרי, קבלת שבת, ליל כיפור, שחרית ומוסף, תקיעת שופר, מוצאי כיפור.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ט
  undefined
  רביבים

  חולה ביום הכיפורים

  ביום הכיפורים חולה פטור מלצום רק כאשר יש חשש שהצום מסכן את חייו ● להתייעץ דווקא עם רופא ירא שמיים ● גם חולה שחייב לאכול, כאשר הדבר אפשרי עליו לאכול פחות פחות מכשיעור.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ט
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  שאר העינויים ביוה"כ - מדאורייתא או מדרבנן?

  מביא את מח' הראשונים האם שאר העינויים ביוה"כ, חוץ מאכילה ושתיה, אסורים מהתורה או מדרבנן. עיקר השיעור בא ליישב את שיטת הסוברים שאיסורם מהתורה, מהוכחות הסוברים שאיסורם מדרבנן, ע"י שמבאר מהו גדר מצוות עינוי של יוה"כ, ומהי ההבחנה בין האסור מהתורה לאסור מדרבנן בעינויים אלו, ואת ההבדל היסודי בינם לבין אכילה ושתיה.

  הרה"ג דוב ליאור | תשרי תשס"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il