בית המדרש

x
 • קריאה
34 שיעורים
  undefined
  אשיחה בחוקך

  הלכות סוכה וישיבתה

  הרב אורן נזרית | תשרי תשפ"ב
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  סוכה ומצוות נוספות

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | תשרי תשפ
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  הלכות סוכה א'

  א - סוכה - דירת ארעי. ב - ממה עשוי סכך כשר. ג - צילתה מרובה מחמתה. ד - גזירת תקרה - נסרים ו'סכך לנצח'‏. ה - האם מותר להעמיד סכך על דבר שפסול לסכך? ו - דפנות הסוכה. ז - גובה הדפנות ודין לבוד. ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד (סוכה לנצח)‏. ט - הסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים. י - צריך לשבת בצל הסכך (דיני קישוטים וכילה)‏. יא - פסולי סכך ואוויר והישיבה תחתיהם. יב - הכוונה הנדרשת בהקמת הסוכה. יג - תעשה ולא מן העשוי ודין סוכה גזולה ושאולה. יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה. טו - סוכה נאה. טז - קדושת הסוכה וקישוטיה. יז – פרגולה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תש"פ
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  ישיבה בסוכה

  א - כלל המצווה. ב - לדור דרך כבוד. ג - חובת האכילה בלילה הראשון. ד - אכילה בסוכה. ה - ברכת 'לישב בסוכה'‏. ו - מדיני הברכה. ז - שינה בסוכה ודין מתנמנם. ח - חולה ומצטער פטורים מהסוכה. ט - המשך דיני מצטער. י - אימתי אדם נחשב מצטער ופטור משינה בסוכה. יא - אנשים נשואים. יב - קטן חתן ואבל. יג - העוסקים במצווה והולכי דרכים. יד – טיולים.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  כיצד למנוע נגיעות בסכך?

  הרב משה ויא | תשרי תשע"ט
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  כיצד למנוע נגיעות בסכך

  הרב משה ויא | תשרי תשע"ח
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  שהחינו על בנית סוכה

  בית מדרש ג. אסף | תשרי תשע"ו
  undefined
  הלכה יומית

  כוונה בישיבה בסוכה

  בית מדרש ג. אסף | תשרי תשע"ה
  undefined
  25 דק'
  סוכה

  מצווה הבאה בעברה

  סוכה דף ל ע"א

  מחלוקת התוספות (ט.) והריטב"א בעניין איסור מצווה הבאה בעבירה האם זה מדרבנן או מדאוריתא. בעניין חקירת האחרונים האם פסול מצווה הבאה בעבירה היא איסור חפצא או איסור גברא ולבסוף כמה נפקא מינות מתוך החקירה הזו.

  הרב יאיר וסרטיל | י"ג אלול התשע"ד
  undefined
  שיעורים נוספים

  הנחיות מעשיות לשימוש בפרגולה

  רבנים שונים | תשרי תשע"ד
  undefined
  סוכות

  אכילה בסוכה כשיורדים גשמים

  הרב נחשון רבינשטיין
  undefined
  רביבים

  בסוכה ומחוצה לה

  חובה לעשות דווקא בסוכה את מה שאדם רגיל לעשות בבית * היחס לסוכה כאל החדר המכובד שבבית * לפנות את כלי האוכל מיד לאחר הסעודה.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ג
  undefined
  רביבים

  שינה בסוכה ודין מצטער

  חובה לישון בסוכה אפילו שנת ארעי * הגדרת מצטער הפטור מן הסוכה * הצער הפוטר מן הסוכה צריך להיות כזה שהיה גורם למצטער לעזוב את ביתו לבית פחות נוח * אדם רגיש במיוחד, מתי יכול להיפטר מדין מצטער * גם מי שעלול להצטנן אם יישן בסוכה בלילה חייב לישון בסוכה בצהריים * מי שאינו יכול לישון עם אשתו בסוכה האם רשאי לישון בבית * גם היוצא לטיול צריך להקפיד שלא לאכול סעודת קבע אלא בסוכה

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ב
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  סיכוך על גבי פרגולה

  רבנים שונים | תשרי תשע"ב
  undefined
  שיעורים נוספים

  בניית סוכה מפרגולה

  רבנים שונים | תשרי תשע"ב
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  על סוכה הנקראת "צִלא דמהימנותא"

  הרב אליהו ממן | תשע"ב
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  הסוכה - המבנה המוגן

  בדרך הטבע קשה לראות מוצא מהסבך המדיני והביטחוני שאנו נתונים בו. אולם, האדם שעבר את חגי חודש תשרי, וספג לקרבו את הערכים האמיתיים שהחגים תורמים - לא ייפול בייאוש ובחולשת הדעת.

  הרה"ג דוב ליאור | תשרי תשע"א
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  הלכות סוכה

  ישיבת סוכה, שינה בסוכה, החייבים והפטורים, מצטער, אושפיזין.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ט
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  העמדת הסכך בדבר המקבל טומאה

  מבאר את שיטות הראשונים השונות בהסבר סוגיית הגמרא, ובעיקר מיישב את שיטת רש"י מקושיות הראשונים. וכיצד נקטו האחרונים להלכה.

  הרה"ג דוב ליאור | תשרי תשס"ט
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  הלכות סוכה

  פרטי הדינים וההלכות.

  הרה"ג דוב ליאור | תשרי תשס"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il