בית המדרש

x
 • קריאה
5 שיעורים
  undefined
  תפילת העמידה

  כבוד התפילה

  פרק יד

  א - מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה. ב - הפסקה לצורך כוונה. ג - אין לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל. ד - אסור לעבור כנגד המתפללים. ה - המסיים תפילתו. ו - עוד פרטי דינים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  הזכרות טעויות ושכחה

  פרק יג

  א - דילוג וטעות בברכה. ב - טעות והפסקה באמצע התפילה. ג - תוספות מעניינו של יום. ד - תפילות נדבה. ה - דיני ספקות. ו - סדר השלמת תפילה שנשכחה. ז - הזכרת גשמים ושאלתם. ח - דין טעות בהזכרת גשמים ושאלתם. ט - עצה כנגד טעויות. י - דין חוץ לארץ.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  תפילת העמידה

  פרק יב

  א - שלוש פסיעות לקראת התפילה. ב - לכיוון ירושלים. ג - עמידה ורגליים צמודות. ד - תנוחת הגוף והידיים. ה - הכריעות בתפילה. ו - תפילה בלחש. ז - בכל לשון. ח - כוונה. ט - סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה. י - בקשות אישיות בתפילה. יא - סיום התפילה והפסיעות אחורנית. יב - עד מתי עומדים בריחוק מקום. יג - הנוסעת והגיע זמן תפילה. יד - האם מותר להתפלל בקביעות בישיבה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  תפילת שחרית והדינים שלפניה

  פרק ח

  א - זמן תפילת שחרית. ב - השעות הזמניות וחשבון זמני הבוקר. ג - סדרי עדיפויות בתפילת שחרית. ד - האיסורים שלפני תפילת שחרית. ה - הקדמת שלום לפני תפילת שחרית. ו - שלא לעבוד או לצאת לדרך קודם התפילה. ז - דברים שמותר לעשות לפני התפילה. ח - אכילה ושתייה קודם התפילה. ט - אכילה בבית לתלמידות שמתפללות בבית הספר. י - מתי מותר לאשה נשואה לאכול לפני התפילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  הכנה לתפילת העמידה

  עניין שלושת הפסיעות לפני התפילה; יכוון פניו לירושלים; עמידה ורגליים צמודות; תנוחות הגוף והידיים; הכריעות בתפילה - היכן וכיצד; תפילה בלחש; בכל לשון; הכוונה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il