בית המדרש

x
 • קריאה
39751 שיעורים
  undefined
  6 דק'
  הרה"ג זלמן מלמד

  היחס למגרשים

  גם אם המגרשים חשבו שזה יועיל לכלל ישראל, היום, כאשר ברור לכל שהם טעו, עליהם לחזור בתשובה. ועליהם גם כן לקבל על עצמם שבעתיד לבא לא יסייעו לפשע כזה כלל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לח' אלול תשס"ח
  undefined
  כא - לא שכחנו ולא סלחנו

  על הכלל ועל הפרט

  שאלת היחס לאחר הגירוש לסובב אותנו, מה בין סלחנות וקבלת ייסורים באהבה להיבדלות מהרשעה ונושאיה, הרב שרייבר בהבחנה בין הפרט לכלל וביצרת תקווה להובלת העגלה

  הרב אברהם שרייבר | אב תשס"ז
  undefined
  מפקד אוכלוסין

  תיקוני מלכות

  שנתיים לגרוש מגוש קטיף

  שנתיים חלפו מאז הגירוש. רק ב"נס" נבלם כדור השלג של הגרוש, על חורבות עמונה.הכל יודעים שעל אף תקופת ההפוגה, לא נח הכורת מהניף ידו על כל יו"ש וירושלים עמהם.איך יוצאים מהסחרור הזה? מה עוד לא ניסינו?

  הרב אריאל פרג'ון | תשס"ז
  undefined
  רביבים

  להתגייס ולבקר

  האם מותר להשתמט משירות מילואים בגלל מעורבות צה"ל בגירוש? לפתח יחס ביקורתי כלפי מעורבות הצבא בגירוש ולבטא אותו בתוך הצבא; הציבור הדתי-לאומי מתקשה לפתח יחס מורכב אל הצבא; בשעה שצה"ל עוסק בפועל בהריסה יש מקום לסרבנות הפגנתית; בעת מלחמה יוצא אפילו חתן מחדרו ומגורש מהתנחלותוו.

  הרב אליעזר מלמד | כ"ד תמוז תשס"ו
  undefined
  היחס למדינה ולצבא

  דרכי תשובה למגרשים של גוש קטיף

  ראוי לסלוח למי שהשתתפו בגירוש רק לאחר שיעשו תשובה שלימה הכוללת חרטה גמורה, קבלה לעתיד, וידוי ותיקון העבירה כלפי המגורשים וכלפי שמים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | חשוון תשס"ז
  undefined
  היחס למדינה ולצבא

  נחפשה דרכינו ונחקורה

  יחסינו למדינת ישראל

  גודל קידוש השם של המתנחלים בגוש קטיף; לצער וייסורין של עם ישראל יש סיבות רבות; היחס לכפירה ולכופרים; היחס למדינה שיש בה מעוות רב; עלינו להתחזק ולתקן מה שהיינו בו חלשים; אסור להסתגר ב"גיטו" כאילו אנו עדיין במדינת פולין.

  הרב משה צוריאל | י"ד אלול, תשס"ה
  undefined
  היחס למדינה ולצבא

  מלחמות שאול בדוד ותוכנית העקירה

  הרב אברהם אבא וינגורט | י"ד אייר תשס"ו
  undefined
  היחס למדינה ולצבא

  מי לה' אלי

  ברור נוקב על היחס למדינה, לתורה ולממלכתיות; איך מתוך המשבר צומחת הישועה; ומה זו באמת "אתחלתא דגאולה".

  הרב נתנאל יוסיפון | תשס"ו
  undefined
  היחס למדינה ולצבא

  בוחרים לשים עלינו מלך צדיק

  יהודי אינו מתלונן; יהודי עושה! על הצהרת בלפור, מלכות ושבירה.

  הרב ד"ר אליהו רחמים זייני | אדר תשס"ו
  undefined
  היחס למדינה ולצבא

  לצאת מן האדישו"ת

  האם צה"ל הפך לגוף פסול? כיצד נעזור לאחינו המגורשים? האם הכשר "רבנות" מספק אותנו? מה בין ת"ח לפוסק?

  הרב אליקים לבנון | תשס"ו
  undefined
  היחס למדינה ולצבא

  בכח גדול וביד חזקה

  השוקת השבורה בפניה אנו ניצבים כיום, אין בה משום הפתעה. אין זו סיטואציה של בריון זה או אחר אשר קם והשתלט על המדינה. השבר הוא ערכי, פרי הבאושים של אנשי "רוח" ותקשורת ששקדו שנים רבות, על קידום תרבות זו, "תרבות אנשים חטאים"; אם כן על מה אנו נאבקים?

  הרב אריאל פרג'ון | שבט תשס"ו
  undefined
  היחס למדינה ולצבא

  אם יש למחול למבצעים של ההתנתקות?

  האם ישנה מחילה לכל אלה שעסקו בגירוש?

  הרב משה צוריאל | תשס"ו
  undefined
  היחס למדינה ולצבא

  שאלת רב

  שאלות ותשובות

  האם להתגייס לצבא? האם יש לשנוא את המגרשים? כיצד מזהים גדולי תורה? מבט הלכתי ואמוני על הדור והתקופה.

  הרה"ג דוב ליאור | כסלו התשס"ו
  undefined
  היחס למדינה ולצבא

  יוצאים לדרך חדשה

  עלינו להסיק מספר מסקנות כדי ליצור לנו דרך תיקון.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ו
  undefined
  מצוות השירות

  לשרת כבני חורין

  בגלל השתתפותי בהפגנות לא רוצים לגייס אותי לקרבי. מה לעשות? מצווה לשרת בצה"ל מצד הצלת ישראל ומצד ירושת הארץ; עיקר המצווה לשרת ביחידות קרביות, שיש בזה חירוף נפש; המצווה לשרת במקומה עומדת, אך יש לטהר את צה"ל מטינוף פשע הגירוש; מי שמרגיש מושפל מהתבטאויות מפקדיו בשבח הגירוש אינו חייב לשרת במילואים; בעת מלחמה יש להתייצב בכל מצב.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשס"ה
  undefined
  היחס למדינה ולצבא

  מתי נענה לבקשת הפיוס

  מתי נענה לבקשת הפיוס, ובאיזו מסגרת כדאי לצעיר דתי לשרת בצבא?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אלול תשס"ה
  undefined
  היחס למדינה ולצבא

  "נחפשה דרכינו ונחקורה"

  יחסינו למדינת ישראל

  מה יהיה יחסינו למדינת ישראל לאחר גירוש היהודים מחבל קטיף?

  הרב משה צוריאל | י"ד אלול, תשס"ה
  undefined
  13 דק'
  ואנחנו קמנו ונתעודד

  תשובת הארץ

  מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

  התשובה לאחר הגירוש; דרך התשובה: קבלת מרות גדולי ישראל; תוקף ועוז בקיום מצוות ישוב הארץ.

  הרב אברהם שרייבר | י"ח אלול התשס"ה
  undefined
  35 דק'
  דרכים מעשיות

  היחס לצבא ולמדינה בעקבות הגירוש

  כיצד יש להתייחס למבצעי הגירוש? האם יחסנו כלפי הצבא והמדינה השתנו בעקבות הגירוש? דרך ההשפעה שלנו היא דווקא בבניית מערכות עצמאיות בציבור. ישנה חשיבות גדולה מאוד לאי נתינת לגיטימציה ולגינוי המעשה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד אלול התשס"ה
  undefined
  רביבים

  בית אחאב והציונות החילונית

  זכות יישוב הארץ של המלך עמרי למרות שכוונותיו לא היו טהורות; אחדות העם בימי אחאב; מסירות נפשו על כבוד התורה כסמל לאומי; לבסוף, ללא תורה, גם הצד הלאומי שלו נחלש; לאחר שלא חזרו בתשובה, גם הצד הלאומי נחלש אצלם; כרם נבות והקלקול המוסרי; עושק מתיישבי גוש קטיף מזכיר את מעשה נבות; הישועה המובטחת תבוא על ידי טובים וצדיקים.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il