בית המדרש

x
 • קריאה
2772 שיעורים
  undefined
  חיוב ההודאה על נס

  יום העצמאות שנדחה תחנון וצדקתך

  המאמר עוסק בשאלה האם לומר תחנון בתאריך ה' אייר כאשר יום הצמאות הוקדם

  הרב משה בר ציון | אייר תשפ"ב
  undefined
  עניני החג

  מתנות לאביונים ע"י תשלום דיגיטאלי

  המאמר עוסק בשאלה האם ניתן לתת מתנות לאביונים דרך פייבוקס / ביט.

  הרבנים משה מאיר אבינר ומשה בר-ציון | י"ג אדר תשפ"ג
  undefined
  חודשי השנה

  לוח דינים ומנהגים לחודש אדר

  רבנים שונים | אדר תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופייך

  משנכנס אדר מרבים בשמחה - משמעות הלכתית

  הגמרא בתענית קישרה את הדין של ריבוי השמחה בחודש אדר לדין של מיעוט השמחה בחודש אב. מיעוט השמחה באב הוא בגלל החורבן. לכן נלמד שריבוי השמחה בחודש אדר הוא בגלל הגאולה.

  הרב שמואל אליהו | ב אדר תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  שירת הים וט"ו בשבט

  שירת הים היא הבסיס לתקנת אמירת הלל על כל ישועה שיש לישראל, ומכוחה אנו אומרים הלל ביום העצמאות וביום ירושלים ,הרווח בין המילים בספר התורה מבטא את ההשראה העליונה, וכיוון שהשירה באה לבטא רעיון גבוה מאוד, יש צורך ברווחים גדולים , העץ דומה לאדם, ששניהם צריכים לעבור תהליך ממושך עד שיגיעו לבשלות, אבל אחר כך פירותיהם משובחים יותר משאר המינים

  הרב אליעזר מלמד | יד שבט תשפ"ג
  undefined
  2 דק'
  נקודה בהלכה

  דיני קדימה בברכות

  כולם מכירים את ראשי התיבות המג"ע א"ש אבל מה עומד מאחוריהם? האם הם נכונים לכל הדעות? לכבוד סדר ט"ו בשבט המתקרב ובא הרב איתן מינקוב מסביר באופן פשוט ובהיר את דיני קידמה בברכות וכיצד הגיעו לסדר שכולם מכירים היום המוציא, מזונות, גפן, עץ, אדמה ושהכל. למעבר לתרשים שמציג את הנאמר בסרטון באופן ברור לחצו מתחת לוידאו.

  הרב איתן מינקוב | שבט תשפ"ג
  undefined
  1:01
  קול צופייך

  החורבן המיותר של ירושלים

  צבא נבוכדנצר מנסה לפרוץ את חומות ירושלים עם איל הברזל האחרון ומצליח. ה' סובב את פריצת שערי ירושלים באופן הזה כדי שגם תושבי ירושלים וגם נבוכדנצר יבינו כי חורבן ירושלים הוא לא בגלל החוזק שלהם, אלא בגלל החולשה הרוחנית של עם ישראל.

  הרב שמואל אליהו | טבת תשפ"ג
  undefined
  חודשי השנה

  לוח דינים ומנהגים לחודש טבת תשפ"ג

  רבנים שונים | טבת תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  הלכות שבת חנוכה

  בערב שבת חנוכה יש להכין את הנרות כדי שיספיקו לכשעה ורבע, ואם עשה כן אף שכבו קודם הזמן יצא ידי חובה , כשמדליקים בבית הכנסת את הנרות יש להקפיד שיהיו עשרה, ולעניין זה גם נשים וילדים עולים למניין , בשנות הגלות נשכח היסוד הלאומי שהתגלה בהתקוממות החשמונאים, והודגש בעיקר הצד הניסי. עלינו מוטל לתקן זאת כי בלי הלאומיות גם התורה מתמעטת.

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשפ"ג
  undefined
  מקץ

  חלומות של מלכות

  הרב נתנאל יוסיפון | כח כסלו תשפ"ג
  undefined
  שיחות לחג החנוכה

  גילוי אור הגנוז

  הרב דוד דב לבנון | כח כסלו תשפ"ג
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  מצוות נר חנוכה – חובת גברא, או חובת הבית

  הרב אבישי נתן מייטליס | כח כסלו תשפ"ג
  undefined
  55 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  תקנות חנוכה

  ביאור שיטת הרוגוצ'ובר בטעם הדלקת נר חנוכה ע"פ הרמב"ם.

  הרב ישראל רוזנברג | כ"ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  58 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  סמכויות מנהיגי ישראל

  בירור מקור סמכויות מנהיגי ישראל בימינו: האם מדין 'דינא דמלכותא דינא', מדין 'שבעת טובי העיר' או שמא מדין 'מלך'? שיטתו ההלכתית המיוחדת של מרן הרב קוק זצ"ל.

  הרב פרופ' נריה גוטל | כ"ו כסלו תשפ"ג
  undefined
  1:02
  עיונים בעניני חנוכה

  חיוב אכסנאי בנר חנוכה

  "נר איש וביתו" זהו ביתו הפיזי? משפחתו זו משפחתו הטבעית או האנשים הגרים עימו בבית? | בפסח המצווה היא משפחתית, "שה לבית", לעומת סוכות שהמצווה היא אישית, ומה המצווה בחנוכה? | האם יש קשר בין המהדרין לבין המהדרין מן המהדרין? | שיטת תוספות ורמב"ם בהסתכלות מחודשת

  הרב שבתי סבתו | כ"ד כסלו תשפ"ג
  undefined
  חנוכה בראי דורנו

  מרד החכמה היהודית

  המהפכה החשמונאית לא הסתכמה בשחרור מהשעבוד היווני אלא בעיקר הייתה מהפכה רוחנית של הבאת אור החכמה היהודי לעולם. בדור האחרון זיכנו ה' להוסיף קומה, ולהוביל את העולם גם כאומה בעלת כוח מעשי.

  אחיה הישראלי שרפר | כסלו תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  הלכות הדלקת נר חנוכה

  מקום החנוכייה יכול להיות בפתח הבית או בחלון, עם עדיפות למקום שבו ירבה פרסום הנס , ספרדים שרוצים מאוד לברך כל אחד על חנוכייתו יוכלו לסמוך על הרב מרדכי אליהו והרב משאש ולהדליק נר חנוכה בברכה , באירועים המוניים בהם יש גם כאלה שאינם מדליקים בביתם ראוי להדליק נרות בברכה, ועדיף לזַכות במצווה משתתף חילוני , כשנוסעים להדלקת נרות משפחתית, יש להקפיד להדליק בבית קודם שיצאו

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשפ"ג
  undefined
  שיחות לחג החנוכה

  שאל אביך ויגדך

  בחנוכה ניצחו הלוחמים למען מסורת אבות, אך גם הפגינו תעוזה ושבירת מוסכמות. מצוות החג הן חידוש שלא כתוב בתורה, אך נסמכו על הפסוק "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך". מהחג הזה עלינו ללמוד כיצד לפסוע בתווך שבין שמרנות לחדשנות בשאלות האקטואליות.

  הרב ארל'ה הראל | כסלו תשפ"ג
  undefined
  סיפורים נוספים

  קץ שם לחושך!

  הרב נתנאל יוסיפון | כסלו תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופייך

  קידוש השם בהדלקת נרות חנוכה

  ניצחון החשמונאים את היוונים התגלה דווקא במנורה הטהורה ובאמצעותה התקדש שם ה' הגדול מסוף העולם ועד סופו. "והדליקו נרות בחצרות קדשיך, קבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול", ואנו מכריזים "ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך". ובכל יום בשעת הדלקת הנרות, אנו שבים ומזכירים "הנרות הללו קדש הם... כדי להודות לשמך הגדול"

  הרב שמואל אליהו | כא כסלו תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il