בית המדרש

x
 • קריאה
7 שיעורים
  undefined
  הוספות

  נספחים

  א. חול המועד אינו מקרא קודש מצד עצמו, אך הוא מואר מאורם של מקראי הקודש ב. סקירת הופעתם של מקראי הקודש בתורה.

  הרב יעקב כהן | ניסן תשס"ז
  undefined
  פסח

  היום השני ושביעי של פסח

  א. ביום השני הבדיל הרקיע בין מים למים, ובשביעי של פסח נבדלו מימי ים סוף זה מזה. ב. שביעי של פסח – בחינת ה'שבת' של חג המצות כולו.

  הרב יעקב כהן | ניסן תשס"ז
  undefined
  עניני החג

  היום השלישי וחג השבועות

  א. המועדים השלישי והשישי, שבועות וסוכות, הם שני החגים הקשורים לארץ ולצומח, והם מקבילים לימים השלישי והשישי השייכים לארץ ולצומח. ב. מדוע בחג השבועות אנחנו מקריבים לה' את מנחת הביכורים, בעוד שבחג הסוכות אנו נוטלים לנו את ארבעת המינים? ג. מתן תורה, הדשא והעשב.

  הרב יעקב כהן | אייר תשס"ז
  undefined
  פסח

  היום הראשון וא' של פסח

  ביום הראשון הבדיל ה' בין אור לחושך, ובהמשך מבדיל ה' בין ישראל לעמים. מהי משמעות הדבר שההבדלה בין ישראל לעמים נעשית על ידי ה' עצמו? ומהי משמעות ההשוואה בין אומות העולם לבין החושך?

  הרב יעקב כהן | ניסן תשס"ז
  undefined
  אמור

  שבעת ימי הבריאה והמועדים

  מספרם של הימים שנקראים בתורה 'מקרא קודש' הוא שבעה, כמספרם של ימי הבריאה. מעיון מדוקדק בתורה מתברר כי זיקה פנימית קושרת בין כל אחד מימי הבריאה לבין מקרא הקודש המתאים לו, ולתגלית זו השלכות רבות בהבנת עניינם של ימי הבריאה ומקראי הקודש.

  הרב יעקב כהן | ניסן תשס"ז
  undefined
  פתיחה

  פתיחה

  תכנים רבים מופיעים בפרשת הבריאה. מעקב אחר התכנים הללו בהמשך התורה מגלה שתי תמונות בהירות, שיש בהן גם מן החידוש וההפתעה.

  הרב יעקב כהן | ניסן תשס"ז
  undefined
  פתיחה

  פסוקי הבריאה והמועדים

  פרשת בריאת העולם בבראשית ופרשת מקראי קודש בספר ויקרא.

  הרב יעקב כהן | ניסן תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il