בית המדרש

x
 • קריאה
11 שיעורים
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה יא

  המטרה של התורה ושל הרוחניות של הישראליות היא מטרה גדולה, אידיאלית ונכבדה, אבל נראה שאלה שמקדמים אותה הם הצדיקים העליונים, החכמים והגיבורים, אלה שמקבלים את המשימה הזאת על עצמם בדעת וברצון. בשביל מה צריך את כל שאר היהודים הפשוטים, הרגילים, שהם כל כך רחוקים בפועל מן המשימה הגדולה הזאת?

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה י

  העוצמה של כנסת ישראל אינה גנוזה רק במקרא, אלא גם בתורה שבעל פה, על כל פרטי המצוות ודקדוקי ההלכות שבה.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ט

  מהו הקשר בין הדביקות הכללית ביהדות ובעיקריה והחיבה למסורת הכללית הערכית, לבין פרטי ההלכות? כיצד ניתן לחשוף את הקשר שבין כל פרטי ההלכות לבין האידיאלים הגדולים ביותר?

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ח

  כדי שאדם יוכל להיות קשור עם כלל ישראל עליו לזכך את עצמו מנטיותיו השליליות.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ז

  בעמים רגילים ישנו מתח מסוים בין הנאמנות לאומה לבין הנאמנות למדינה, ולעתים הן אינן חופפות או זהות. אצל עם ישראל, שתיהן נובעות ממקור אחד.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ו

  אדם מישראל יכול להתמלא בחיים אמיתיים רק על ידי הקישור לכנסת ישראל והמידות הישראליות, קישור שנעשה בראש ובראשונה דרך התורה.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ה

  הצימאון להיות קשור לרוח ישראל ולחיים הישראליים הינו בעומקו צימאון לה'.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ד

  מהן התכונות הנדרשות מאדם פרטי כדי לדבוק באורה של כנסת ישראל?

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ג

  מהי הדרך הנכונה להידבק בצדיקים?

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ב

  "בימים ההם ובעת ההיא נאם ד' יבוקש עון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאנה, כי אסלח לאשר אשאיר". מה מיוחד בדור האחרון, שיזכה למחילת עוונותיו? מהו היחס בין הדור האחרון לבין כל הדורות שקדמו לו?

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
  undefined
  פרק ג'

  ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה א

  הדבקות באור ה' היא דרך הדבקות בכנסת ישראל.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il