בית המדרש

 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
13500 שיעורים
  undefined
  45 דק'
  לנתיבות ישראל

  זו ארצנו

  לנתיבות ישראל - מאמר "והנצח זו ירושלים" "מאמר כותלנו"

  הצהרת חבר העמים בדבר זכיותינו בארץ ישראל היא קידוש ה' גדול, ועל ידה מתקיים חזונם של נביאנו. הקשר שלנו לארץ הוא קשר פנימי ועמוק, והגלות לא שבשה אותו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א אב תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  נצח ישראל

  סיכום הספר נצח ישראל ומעלתה של ירושלים

  שיעור סיכום

  הספר נצח ישראל מחולק לשלושה חלקים עיקריים גלות, תהליכי הגאולה, מעלתם של עם ישראל. דרך ירושלים ה' משגיח ומשפיע לכל העולם כולו "מקום נשיקת שמיים וארץ". בירושלים יש שתי בחינות החומות והשערים, דין וחסד.

  הרב משה חביב | ז' אב תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  מאמרי הראי"ה

  הקשר בין עם ישראל לכותל המערבי

  מאמרי הראי"ה - "גדול וגבור" "כתלנו"

  הרב קוק זצ"ל מספיד את אחד מגדולי דורו, ודרך כך מלמד אותנו על מהותו של גדול בישראל. אך ישראל יצא לגלות וארצו נשדדה ממנו, אך נשאר לו שריד אחד - הכותל המערבי.

  הרב אליהו ברין | ז אב תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  אדר היקר

  האם יכול להיות שיפרישו תרומות ומעשרות מהיתר מכירה?

  אגרות האדר"ת - אגרת טו, עמ' צד

  האדר"ת מספר לרב קוק על המאמר שכתב בעלון "דבר בעתו", שבו הוא דן מה קורה בפירות שגדלו בארץ ישראל בקרקע שבבעלות נוכרי אך גמר המלאכה (המירוח) נעשה ע"י ישראל האם צריך להפריש מפירות אלו מעשר שני או עני?

  הרב הראל כהן | ו' אב תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  ההבדל בין דברי המבשר לדברי כלת עלי

  שמואל א - המשך פרק ד'

  המבשר מבקר את עלי ומטיל עליו את האחריות. בסוף הפסוקים משבחים את עלי על יראתו מהקודש.

  הרב שמעון קליין | ו' אב תשפ"ב
  undefined
  48 דק'
  מבואות ללימוד התורה

  לימוד תורה ופרנסה

  מפורסמת מחלוקתם של רשב"י ור' ישמעאל על הפסקת לימוד וצורכי פרנסה. בשיעור זה ניתן מספר התבוננויות בנושא.

  הרב נתנאל איל | ו אב תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  מאמרי הראי"ה

  ירושלים היא דגלנו

  מאמרי הראי"ה - "לדגל ירושלים"

  מדוע הרב זצ"ל ייסד את תנועת "דגל ירושלים" ולא הסתפק בתנועת המזרחי? מה ההבדל בין ציון לירושלים?

  הרב אליהו ברין | כ"ט תמוז תשפ"ב
  undefined
  48 דק'
  שיחות לשלשת השבועות

  בניית בית המקדש בזמן הזה

  האם ניתן לבנות את ביהמ"ק עכשיו? ביאור השיטות בהלכה בנוגע לקדושת מקום המקדש ולבניית בית המקדש השלישי, כולל התייחסות למצב הרוחני של עם ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' אב תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  אורות התורה

  דרכי תורה ונתיבותיה - שיעור 3

  אורות התורה - פרק ט' פסקה ו-י

  חנוך לנער על פי דרכו- בתורה ובמקצועות. קדושת התורה והטבע. הרפואה לתחושת הצמצום שבלימוד פרטי תורה. התפעלות רוחנית- בפרופורציה. שמחה בפלפול בתורה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו אב תשפ"ב
  undefined
  32 דק'
  דברים

  רמב"ן על פרשת דברים - חלק ב'

  מדוע משה רבנו לא הזכיר את יתרו בדבריו? מה היה חטאם של עמ"י בחטא המרגלים? מדוע לא הוזכר הבכי השני של עמ"י בספר במדבר?

  הרב חיים כץ | ז' אב תשפ"ב
  undefined
  58 דק'
  קול צופייך

  הראייה הפנימית של האר"י הקדוש

  קול צופייך פרשת דברים תשפ"ב

  בדורם של רשב"י ושל רבי עקיבא עם ישראל והעולם כולו כבר היה מטוהר יותר בזכות שני בתי מקדש שהביאו אור וקדושה לעולם כולו. ואע"פ שמלכות רומא הרשעה החריבה את הבית השני – אורו הגדול של המקדש לא נעלם כלל וכלל והוא פועל את פעולתו בעולם.

  הרב שמואל אליהו | ה' אב תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  שיחות לשלשת השבועות

  הבכי הוא הבניין

  פעם שאלתם את עצמכם מה עניין הבכייה על ירושלים? הבכייה אין עניינה להצטער על מה שהיה, אלא לבנות בתוכנו את ההשתוקקות אל בית המקדש העתידי.

  הרב נתנאל איל | ח' אב תשפ"ב
  undefined
  37 דק'
  דברים

  רמב"ן על פרשת דברים - חלק א'

  מהו עניינו של ספר דברים? האם משה רבנו חידש מצוות מעצמו ח"ו? האם משה רבנו נצטווה לבאר את התורה לעם ישראל? ומה הקשר בין פרשת דברים לפרשת יתרו?

  הרב חיים כץ | ו' אב תשפ"ב
  undefined
  5 דק'
  תשעה באב

  על מה צחק רבי עקיבא בשעה שראה את חורבנה של ירושלים?

  תשעה באב

  תשעה באב

  הרב מאיר גולדויכט | ז' אב תשפ"ב
  undefined
  4 דק'
  הלכות תשעה באב

  נשים בהריון ומיניקות - בצום תשעה באב דחוי

  האם נשים הרות ומיניקות חייבות לצום בתשעה באב דחוי?

  הרב יצחק בן יוסף | ז' אב תשפ"ב
  undefined
  45 דק'
  אורות ישראל

  התפקיד של ישראל ביחס לגויים והקשר לירושלים

  אורות ישראל - פרק א' פסקה ט"ו , ט"ז

  הרב מראה לנו מה ההסתכלות על ישראל כשישראל מגיעים למדריגה העליונה והגויים עוד אז אנחנו נמצאים בדרגת נקודת ציון.

  הרב ש. יוסף וייצן | ד' אב תשפ"ב
  undefined
  40 דק'
  אורות ישראל

  הטבע של עמ"י הזדכך במצרים אל התורה

  אורות ישראל - פרק א' תחילת פיסקה י"ד

  הבריאות הטבעית של העולם זה ללכת בדרך האלוקית, אצל עם ישראל והאבות יש חוש מיוחד שמכוון אותם.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ו תמוז תשפ"ב
  undefined
  38 דק'
  אורות ישראל

  הופעת הנסירה בהיסטוריה ע"פ הרב

  אורות ישראל - פרק א' המשך פסקה י"ג

  הגלות היא במצב של קשר אחור אל אחור עם ה', בגאולה אנחנו עוברים לקשר של פנים אל פנים. התהליך משתקף בלימוד התורה.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ה תמוז תשפ"ב
  undefined
  4 דק'
  נקודה בהלכה

  מי חייב לצום בתשעה באב נדחה?

  כאשר ט' באב חל בשבת, הצום נדחה ליום ראשון. מה הדינים של צום זה? האם יש להקל ליולדת, אשה בהריון ומניקה? הרב עודד מילר עושה סדר בהלכות בסרטון נוסף של סדרת 'נקודה בהלכה'.

  הרב עודד מילר | אב תשפ"ב
  undefined
  45 דק'
  מסעי

  הנחלה בעבר הירדן המזרחי

  פרשת מסעי

  מה עניינם של ראובן וגד ומאיפה הצטרף אליהם מנשה - חשיבות התמימות כבסיס לעבודת ה' מתוך הבנה.

  הרב חיים כץ | כ"ז תמוז תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il