בית המדרש

 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
14608 שיעורים
  undefined
  52 דק'
  שבת שובה

  דרשת שבת שובה תשפ"ד

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' תשרי תשפ"ד
  undefined
  46 דק'
  לימוד והעמקה ספר שמואל

  חזרה לספר שמואל - מעמד המלכת שאול

  שמואל א, פרק י', יז-יט

  תחילת השיעור הוקדש להבנת היחס בין פרשת המלך לבין בקשת המלך בספר שמואל. בשביל להבין את היחס הנכון צריך להבין שמפגש של אובייקט עם מציאויות שונות ייתן תוצאות שונות, ולכן גם מפגש של המציאות האלוקית הנצחית עם מציאות מסוימת בזמן מסויים ייבחן לפי המציאות והזמן. בהמשך השיעור התחלנו ללמוד את פרשת מעמד המלכת שאול. שמואל מכנס את העם פעם נוספת ונואם בפניו נאום נוסף. התחלנו לנסות להבין מה תוכן הנאום ומה ההבדל בינו לבין נאום שמואל בפרק ח.

  הרב שמעון קליין | ה תשרי תשפ"ד
  undefined
  57 דק'
  תשובה

  מהות התשובה

  לימוד יסודות החטא ובעקבות כך לימוד יסודות התשובה מאהבה מול תשובה מיראה.

  הרב אליעזר בן פורת | ו' תשרי תשפ"ג
  undefined
  30 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת וזאת הברכה - חלק ב'

  שני סוגי תומכי לומדי תורה, אחד שמרגיש זכות לעצמו להחזיק לומדי תורה, ואחד שמחזיק בפועל כדי שלא תפסיק התורה בעולם אך לא רואה לעצמו שום זכות ומעלה בכך וההבדל שבינהם. באורו של הנצי"ב לפסוקים שבתהילים (מזמור ח)"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם", שיונקים ועוללים הנם משל לשני סוגי לומדי תורה האחד שלומד בלי שום דאגות כלל כבבית הוריו, והשני לומד ע"י כך שאחרים מפרנסים אותו. כח התורה מגן על עמ"י מפני שני סוגי אויבים האחד שחושבים עלינו רע בלב, והשני שמחפשים עלילות כיצד לפגוע בעמ"י. שני סוגי הנהגת הקב"ה בעוה"ז: אחד בדרך הטבע, ואחד למעלה מן הטבע. ובני אדם הדבקים ברבש"ע הקב"ה מתנהג עמם למעלה מן הטבע. בימי יהושע הקב"ה התנהג עם בנ"י בהשגחה שהנה למעלה מן הטבע אע"פ שלא היו במדרגה, כדי להצילם וכבוש לפניהם את א"י, וכן בכל דור אם יש צורך בנס אזי רבש"ע מנהיג את עמ"י למעלה מן הטבע אע"פ שאינם ראויים לכך.

  הרב חיים כץ | ו' בתשרי תשפ"ד
  undefined
  36 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  תורת אמת אנושית

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה נ"ד

  התורה לא בשמיים היא, היא ניתנה לבני האדם שלומדים אותה ע"פ הערכים שלהם. אדם הפוסק הלכה צריך להכיר בערכו, אחרת יצאו מתחת ידו עיוותים.

  הרב משה גנץ | ה' תשרי תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  האזינו

  השמחה שבכפרת יום הכיפורים

  מהו עניין האכילה בערב יום כיפור? מהו עניין כל נדרי? איך מקיימים טוב את מצוות הוידוי? עניין השמחה שבכיפור

  הרב חיים בן שושן | ה' תשרי תשפ"ד
  undefined
  3 דק'
  יום כיפור

  לפני ה' תטהרו

  חיזוק עצום ליום כיפור

  גדולת ומעלת יום כיפור, מהו התהליך שאנו עוברים מאלול עד יום הכיפורים? מה ננעל בתפילת הנעילה? ואיזו עוצמה ממשיכה אתנו מיום כיפור לסוכות? הרב אוריאל מועטי בסרטון חיזוק ליום המיוחד.

  הרב אוריאל מועטי | ו' תשרי תשפ"ד
  undefined
  7 דק'
  ענינו של יום

  משמעות וחשיבות אי נעילת מנעלים ביום הכיפורים

  הרב מאיר גולדויכט | תשרי תשפ"ד
  undefined
  8 דק'
  ענינו של יום

  אין קטיגור נעשה סנגור

  הרב יצחק בן יוסף | תשרי תשפ"ד
  undefined
  3 דק'
  הלכות יום הכיפורים

  מנהג כפרות למעשה

  הרב יצחק בן יוסף | תשרי תשפ"ד
  undefined
  55 דק'
  חודש אלול

  ערב התעוררות לזכרו של החייל דוד יהודה יצחק זצ"ל

  רבנים שונים | ד תשרי תשפ"ד
  undefined
  22 דק'
  חודש אלול

  גבורה במלחמת יום הכיפורים

  מתוך ערב התעוררות לזכרו של החייל דוד יהודה יצחק זצ"ל

  ר' יעקב כץ (כצל'ה) | ד תשרי תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  המלך הקדוש, המלך המשפט

  כשאנחנו אומרים "המלך המשפט" אנחנו לא מדמים את ה' שופט עם מאזניים ביד, אלא מלך שופט ומנהל את העולם בשתי דרכים לפחות, אחת דרך מערכת המשפט ואחת שהוא עושה דין ברשעים בצורה ישירה.

  הרב שמואל אליהו | תשרי תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת וזאת הברכה - חלק א'

  ברכת משה רבנו הנה הברכה הכי גדולה מכל הברכות שהתברכו בנ"י. מהי הסיבה שהתורה ראתה לנכון לציין שברכת משה היתה קודם פטירתו. בשעת מתן תורה בנ"י קבלו את מידת גמ"ח ומידת העבודה שהיתה לפני"כ אצל בני עשיו וישמעאל. מעלה נוספת שזכו אליה בנ"י בשעת קבלת התורה היא שמאז נתינת התורה כח העולם מתברך בשביל בנ"י. ע"י כח הפלפול יוצאים דברי הלכה נוספים. שני דברים שבהם תכלית בנ"י שונה מתכלית הגויים.א: הגויים רק הפרושים משיגים את האלוקים, ואילו בנ"י כולם גם ההמון הפשוט משיג את רבש"ע. ב: הצפי מהגויים הנו רק לדעת שהקב"ה מנהיג את העוה"ז, ואילו בנ"י ע"פ מעשיהם מתברך העולם בין לטוב ובין למוטב. חביבות ישראל מתגלה ע"י חלק הפלפול שניתן לבנ"י. חידושו של הנצי"ב בביאורו את הגמרא שגוי שעוסק בתורה חייב מיתה, היינו דווקא אם עוסק בחלק הפלפול אבל אם סתם לומד פסוקים אינו חיב מיתה. כח העיון של ת"ח מגיע לכול עמ"י. גם מחזיקי התורה זוכים בחלק שווה כלומדי התורה.

  הרב חיים כץ | ה' תשרי תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  עבודת אלוקים

  העמקת לימוד האגדה כתרופה לדור הגאולה - ב

  עקבי הצאן עמ' קמד - קמה

  לימוד האמונה נעזב דורות רבים - בין מההמון, ובין מתלמידי החכמים, עד שבא ה'הכרח': הדור הצעיר מבקש את אמונה - כצמא למים. לכן יש צורך לעסוק בזה בהרחבה ובקביעות, להוריד את הדברים העליונים הללו וללמד את הדור בצורה שיוכל להבין. ודוקא תלמידי החכמים הם אלו שצריכים להודיע, שלימוד האמונה אינו דבר שולי וטפל, אלא "עיקר יסוד החיים, עיקר מעיין הישועה".

  הרב הראל כהן | ד' תשרי תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  עניני החג

  הקשר בין סוכות לימים נוראים

  המדרש ממשיל את נטילת לולב לשני אנשים שהיו בדין ומי שמנצח יוצא עם כלי זינו, כך ישראל ואומות העולם נכנסים לדין ביום כיפור וישראל יוצאים ולולביהם בידיהם, מלמד שיש קשר בין סוכות לימים נוראים, מה הקשר? הסבר על י"ג מידות, הסבר על השמחה בסוכות

  הרב חיים כץ | ד' תשרי תשפ"ד
  undefined
  15 דק'
  ענינו של הצום

  הגורמים לחורבן בצום גדליה

  הקשר בין המקומות המוזכרים בפרק לפילוג שגרם לחורבן והמסר של אחדות

  הרב עידו יעקובי | ג' תשרי תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  לימוד בעיון

  דרכי לימוד

  איך לומדים עיון? מה הנקודות המרכזיות ולמה צריך לשים לב כדאי להיות תלמידי חכמים?

  הרב חיים כץ | כ"ח אלול תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  שיעורים נוספים

  ראשית חכמה יראת ה'

  מה יש באומן שאין פה? התפקיד של הרב זצ"ל להביא ולהבין את התודעה שיש באומן לא"י. "במה שהורשת תתבונן"- גישה עם כלים נכונים. היראה הכלי הנכון, פתח לחכמה, איפה הכבוד והחשיבות שלך בחיים? זה ר"ה, הראש, המלכת ה',לעמוד לפניו ביראה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ח אלול תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  לנתיבות ישראל

  ראש השנה "זכר ליציאת מצרים"

  מאמר "והרעתם - ונושעתם"

  במעמד הר סיני הגלתה ההופעה של כבוד ה' בעולם ע"י עם ישראל וכאשר אנחנו שומעים את קול השופר אנחנו נזכרים במלכות ה' והיא מופיעה בעולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ט אלול תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il