בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
39 שיעורים
  undefined
  41 דק'
  אורות הקודש

  סוד החלבנה והפיכת הרע לטוב

  אורות הקודש א' עמ' תצד

  החלבנה עושה ריח רע, אבל מצטרפת לקטורת, וכך גם הרשעים שבתוך עם ישראל.

  הרב אליהו ברין | כ"ג אלול תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  אורות הקודש

  חכמת הקודש מול חוכמת הטבע

  חכמת הקודש פסקאות א - ב

  היתרונות של חכמת הקודש והמאפיינים המיוחדים שלה לעומת חכמת הטבע והחול.

  הרב אליהו ברין | ט' אלול תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  אורות הקודש

  אורות הקודש - השיטה, הלידה והמהלך

  מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

  הרב אוריאל עיטם | כ"ד אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש

  שורש המפלגות ברוחניות

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק כ"ב

  מקור ההויה לפי תורת הסוד. נשמת העולם. משמעות החיים שבהבנת הרוחניות, לעומת היאוש שבחיים המנותקים ממקורם. הבנת שורשי העניינים. הבסיס הארצי לנאצלות.

  הרב ירחמיאל וייס | כ' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  38 דק'
  אורות הקודש

  העולם כגוף אחד

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק כ"א

  אורגניות הרוחניות והחומריות. מחזוריות הטבע. השפעת התא על הגוף כולו. השפעת האדם בעולם. השכלים הגדולים.

  הרב ירחמיאל וייס | י"ג אדר ב' תשע"ט
  undefined
  50 דק'
  אורות הקודש

  כולנו אחד - ממקור אחד

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק כ'

  הנטיה להכללה ברוחניות. הניצוצות האלוקיים שבכל מחשבה, והעלאתן. העולם כגוף אורגני אחד. אחדות הקודש והחול. האידיאל העליון.

  הרב ירחמיאל וייס | ו' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש

  איך אלוקים חושב על גבולות?

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק י"ט

  חכמה ובינה - בלתי גבול וגבול. העונג שבהסברי מרן הרב. "ה' הוא האלוקים" הגבוליות שבבלתי גבולית קיימת שם בציביון רוחני עליון, אפילו ערכים היותר עליונים.

  הרב ירחמיאל וייס | ט"ו אדר א' תשע"ט
  undefined
  54 דק'
  אורות הקודש

  מה הם חיים בלתי גבוליים?

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק י"ח

  שלושת המדרגות האידאליות. הבנת התכונה האורגנית. רוח החיים של הגבולי ושל הבלתי - גבולי. תפארת ומלכות.

  הרב ירחמיאל וייס | ח' אדר א' תשע"ט
  undefined
  54 דק'
  אורות הקודש

  החיים הפנמיים והחיצוניים

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק י"ז

  הופעת יצירת החיים. החיים שממעל לחיים והחיים שמתחת. "גן החיים" בכללי והפרטי. תקוות העילוי שמתוך הירידות.

  הרב ירחמיאל וייס | א אדר א' תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש

  פגישת הנשמה עם המבנה הגופני

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק טז

  הנשמה העליונה והנשמה שבגוף. ההתעלות וההתאמה אל הנשמה . ייסורי הגוף מחוסר ההתאמה לנשמה. נשמת האומה הכללית. יחוד עליון ותחתון.

  הרב ירחמיאל וייס | כד שבט תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש

  האצילות האלוקית

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק טו

  האצילות- כמקור ההויה. צדיק יסוד עולם. יש לך כנפי רוח. חיים עד עולם.

  הרב ירחמיאל וייס | יז שבט תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש

  תרגום מושגי הקבלה- לכתחילה או בדיעבד?

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יד

  הדרגה בלימוד הקבלה, הבסיס הארצי לנאצלות, השפה של הרזים, איך שומרים את הרזים ובכל זאת מורידים אותם אלינו?, הוודאות וההשערה.

  הרב ירחמיאל וייס | י שבט תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש

  פסיכולוגית ההויה

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יד

  הפסיכולוגיה חכמת הנפש. האצילות המחיה את ההויה. נפש לעומת נשמה. הדרך הנכונה ללמוד נסתרות בהדרגה. שמונה המדרגות. השכל והדמיון.

  הרב ירחמיאל וייס | ג שבט תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש

  נשמת העולם

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יג

  הנשמה והאדריכליות הגופנית באדם ובעולם. הזהרת נשמת העולם ופעולתה. השמחה שבהבנת הנשמה הכללית.

  הרב ירחמיאל וייס | כה טבת תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש

  הקשבת ניצוצות החיים והחכמה

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יב

  התוכיות העצמית שבכל מצוי. הקשבת ההתעלות שבניצוצות. כל הידיעות באות אלינו מעולם עליון ואינן מתחדשות. שורשי הממשיות העליונים.

  הרב ירחמיאל וייס | יח טבת תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש

  העלאת הניצוצות

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יב

  זיו החיים. גודל מרחבי ההויה. שוטף ושואף. הניצוצות- נקודות החיים השואפות להתעלות. מקור החכמות- עולמות עליונים שמתגלים אלינו.

  הרב ירחמיאל וייס | ד טבת תשע"ט
  undefined
  41 דק'
  אורות הקודש

  לימוד תורת הסוד

  חכמת הקודש ה

  יש חשיבות בדור הגאולה לחכמת הנסתר, אך חשוב לדעת שזה מתאים רק במדרג לימודי. באורות התורה הרב נותן הדרכה כיצד לגשת ומתי.

  הרב אליהו ברין | כה כסלו תשע"ט
  undefined
  40 דק'
  אורות הקודש

  שורש העולם והעלתו

  חכמת הקודש ו

  הבנת השורש הרוחני של העולם ועילוי העולם למגמתו השלימה. הצורך בהעברת הדברים כחלק ממגמה זו.

  הרב אליהו ברין | ט טבת תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש

  התשוקה למקור החיים- הדבקות

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יא

  היחס בין הדבקות והאמונה. מקור הדבקות- אחדות הכל. החפץ לאשת אבא בגופא דמלכא. נשמת האדם הכללי. הדבקות של גדולי הנשמה.

  הרב ירחמיאל וייס | כ כסלו תשע"ט
  undefined
  41 דק'
  אורות הקודש

  חכמת הקודש ב-ד

  התורה באה ממקור החיים ומחיה את כל מה שהיא פוגשת אותו. ומתוך התורה האדם יכול להתרומם להכרת ה' בכל מקום. כל העולם שואף להכרת ה' ואמיתתו בעולם שמופיעה בתורה.

  הרב אליהו ברין | יח כסלו תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il