בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  43 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  שמיטת כספים ופרוזבול

  שמיטה הלכה למעשה

  מקור הלימוד לשמיטת כספים, ההלוואות שעליהם דיברה התורה וההלוואות כיום, פרטי דיני ההלוואה: קרקע, משכון, תאריך הפירעון, הלוואה בחפצים, הלוואות או חובות ציבוריים. טעם תקנת פרוזבול, תוכן הפרוזבול ודיניו, בית הדין והעדים הנצרכים לפרוזבול, בנקים ופרוזבול.

  הרב רואי מרגלית | ח' תשרי תשפ"ב
  undefined
  37 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  אוצר בית דין

  שמיטה הלכה למעשה

  מקורו של אוצר בית דין, היתרונות והחסרונות הגדולים, הסכמת החזון איש לעומת שאר הרבנים.

  הרב רואי מרגלית | כ"ג אלול תשפא
  undefined
  43 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  המחלוקת על החלות של היתר מכירה על שדות הארץ

  שמיטה הלכה למעשה

  מחלוקת האחרונים האם חלות על שדות גוי בארץ ישראל מצוות התלויות בארץ, היתר המכירה לאוכל בלבד ולא לגידולי נוי, איסור לא תחונם ואיסור הערמה (ביטול המצווה), משמעות היתר המכירה מבחינה משפטית, הצורך בהיתר המכירה כיום והמאמץ לעזור לחקלאים לשבות בשמיטה.

  הרב רואי מרגלית | ט"ז אלול תשפא
  undefined
  32 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  הקדמה היסטורית והלכתית להיתר מכירה

  שמיטה הלכה למעשה

  התבטלות השמיטה לאחר החורבן והחזרה לקיימה בימינו, הצורך הגדול בהיתר המכירה, היתר הרבנים והתנגדות הישוב הישן

  הרב רואי מרגלית | ט' אלול תשפא
  undefined
  31 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  קדושת שביעית בגבולות הארץ

  שמיטה הלכה למעשה

  גבולות עולי מצרים ועולי בבל מבחינה הסטורית ודין השמיטה בהם: היתר מכירה, גזירת ספיחין, קדושת שביעית.

  הרב רואי מרגלית | ב' אלול תשפא
  undefined
  33 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  דין מכר בפירות שביעית וכסף הקדוש בקדושת שביעית

  שמיטה הלכה למעשה

  דיני קנייה ומכירה בהקפה בפירות שביעית, איסור החזר על הלוואה בפירות ואוצר בית דין, שימוש המותר בכסף הקדוש בקדושת שביעית.

  הרב רואי מרגלית | כ"ו תמוז תשפא
  undefined
  22 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  שימוש וסחורה בפירות שביעית

  שמיטה הלכה למעשה

  שימוש בפירות שביעית למצווה. סחורה בפירות שביעית.

  הרב רואי מרגלית | י"ט תמוז תשפא
  undefined
  37 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  דיני שאריות הפירות והירקות בשמיטה

  שמיטה הלכה למעשה

  דין קליפות של פירות וירקות, תבלינים, שאריות של נוזלים כגון מרק ורוטב, מתי מותר לזורקם לפח ומתי צריך לזורקם לפח שביעית - פרטי הדינים

  הרב רואי מרגלית | י"ב תמוז תשפא
  undefined
  27 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  השמטת הפירות וצורת אכילתם המותרת

  שמיטה הלכה למעשה

  דין פירות שמורים ונעבדים בשביעית, מצווה שיהודים יאכלו את פירות שביעית ולא גויים כדי שישמרו בקדושתם, מחלוקת ראשונים אם מצווה או חובה לאכול פירות שביעית, צורת האכילה המותרת מהפירות ואיסור השחתת הפירות, התנהלות חכמה עם פירות שמיטה בבית.

  הרב רואי מרגלית | ה' תמוז תשפא
  undefined
  28 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  גזירת ספיחין ופירות שאין עליהם קדושת שביעית

  שמיטה הלכה למעשה

  מהי גזירת ספיחין? על איזה פירות אין קדושת שביעית? האם חלה קדושת שביעית על עצי הסקה?

  הרב רואי מרגלית | כ"ח סיוון תשפ"א
  undefined
  27 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  שמיטה לצד חילוניים

  שמיטה הלכה למעשה

  מה לעשות בבניין עם שכנים חילוניים שרוצים שהגנן יעבוד בגינה, האם מותר לחסום את הגישה לשדה או לגינה או להגביל אותה כגון שאדם חושש שיהרסו עציו.

  הרב רואי מרגלית | כ"א סיוון תשפ"א
  undefined
  13 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  דין דשא ועציצים בבית ובחוץ

  שמיטה הלכה למעשה

  שמיטה הלכה למעשה

  הרב רואי מרגלית | ז' סיוון תשפ"א
  undefined
  30 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  עבודות בשינוי בשמיטה

  שמיטה הלכה למעשה

  שמיטה הלכה למעשה

  הרב רואי מרגלית | כ"ט אייר תשפ"א
  undefined
  30 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  הקדמה- שמירת השמיטה בהיסטוריה

  שמיטה הלכה למעשה

  שמיטה הלכה למעשה

  הרב רואי מרגלית | ז' אייר תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il