בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
6 שיעורים
  undefined
  37 דק'
  מלוכה

  חובות המלך

  שיחה ליום העצמאות תשע"א

  דברי הרמב"ם על ג' מצוות שנצטוו ישראל בכניסת לארץ. הפסוקים שמביא אינם תואמים לפסוקים שהגמ' מביאה לעניין. ביאור גדר חיוב בניין בית המקדש והכרתת זרעו של עמלק וישוב הפסוקים ע"פ זה.

  הרב חיים כץ | ו' אייר תשע"א
  undefined
  46 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  מנהיג ישראל בהלכה (ב)

  הרה"ג חיים שטיינר | כ"ב סיוון תש"ע
  undefined
  45 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  מנהיג ישראל בהלכה (א)

  מלחמה מותרת מדין כבוד ישראל ויש לכך דוגמאות בתנ"ך. כבוד עם ישראל הוא דבר מהותי ופגיעה בו ללא מענה גורם לאויבים להתקומם כנגדנו. יחס המלך לכבוד המופנה אליו.

  הרה"ג חיים שטיינר | ט' סיוון תש"ע
  undefined
  42 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  מורד במלכות וסירוב פקודה

  מתי המלך צריך להיועץ בסנהדרין בבואו להרוג מורד במלכות. דין מי שביטל גזירת המלך כדי לקיים מצווה. סירוב פקודה לפקודה שהיא נגד התורה בימינו. הרב צבי יהודה עולה לסבסטיה.

  הרה"ג חיים שטיינר | ה' חשוון תש"ע
  undefined
  43 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  מלכות החשמונאים לאור ההלכה

  שיטת הרמב"ם והרמב"ן בדין מלכות שבט לוי; יישוב הסתירה בדברי הרמב"ן; מקור הסמכות של הממשלה בימינו; יום העצמאות ויום ירושלים - חיובם מדאורייתא.

  הרה"ג חיים שטיינר | כב' כסלו תשס"ט
  undefined
  58 דק'
  גיטין

  דינא דמלכותא דינא

  יש שיטה הסוברת שלמלכות של גויים יש תוקף בשטרותיהם אפילו ליצור קניינים; מסוגיות שונות בגמ' נראה "שדינא דמלכותא דינא" הוא דין מוסכם בגמ'; שיטות הראשונים לגבי היסוד הכח של דינא דמלכותא: הר"ן, הרשב"ם, הרמב"ם, הרשב"א.

  הרב חיים כץ | ו' אייר תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il