בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
99 שיעורים
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  ביעור פירות שביעית

  כיום, ששמיטה דרבנן כי אין רוב יושביה של ישראל עליה, בוודאי שגם חובת הביעור של פירות שביעית היא רק מדרבנן. אבל חייבים לזכור כי אנחנו מאוד קרובים להיות רוב יושביה עליה, וצריך כבר עכשיו לחשוב על ההלכות שישתנו בשביעית הבאה ויהיו חמורות יותר באיסור תורה

  הרב שמואל אליהו | כב אדר תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  שמיטה

  קניין נוכרי בארץ ישראל לעניין שמיטה

  שיעור כללי

  האם יש קניין לנוכרי בארץ ישראל להפקיע ממנה את קדושתה לעניין שלא תתחייב בשביעית?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז שבט תשפ"ב
  undefined
  53 דק'
  שמיטה

  קדושת ארץ ישראל לעניין שמיטה

  שיעור כללי

  עצם קדושתה של ארץ ישראל אינה תלויה בקיום המצוות, אך כאשר מקיימים בארץ ישראל את המצוות התלויות בארץ, קדושתה מתעצמת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' שבט תשפ"ב
  undefined
  43 דק'
  שמיטה

  משומר ונעבד בשביעית

  פירות שגדלו על ידי עבודות האסורות בשמיטה, וכן פירות שלא הופקרו בשמיטה האם אסורים? סקירת הסוגיות ממקורם בתורה דרך הראשונים עד הפוסקים האחרונים. הקדושה שבשמיטה דרבנן.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אדר א' תשפ"ב
  undefined
  52 דק'
  שמיטה

  לא תחנם והיתר מכירה

  מחלוקת הראשונים בגדרי איסור לא תחנם וגדרי גר תושב בזה"ז והאם הדבר חל על ישמעאלים. מחלוקת האחרונים בדבר היתכנותו של היתר מכירה למרות מכירת הקרקע לנכרי וחיפוש הפתרונות לצורך קיום היישוב היהודי בשנת שמיטה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג שבט תשפ"ב
  undefined
  8 דק'
  שבת הארץ

  סיכום וסיום ההקדמה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' טבת התשע"ה
  undefined
  41 דק'
  שבת הארץ

  מעלת המצוות התלויות בארץ והצורך בהיתר המכירה

  פרקים ז' - ח'

  חשיבות קיום ולימוד המצוות התלויות בארץ והצורך להקל בדיני שביעית בתור הוראת שעה, בשביל הצלחת היישוב בארץ ישראל שתלוי בחקלאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז כסלו התשע"ה
  undefined
  43 דק'
  שבת הארץ

  התיקון בגלות והצפייה לארץ

  פרק ו'

  שכחת הצפייה לארץ הייתה לשם תיקון שהאומה נזקקה לו, שבא ע"י הגלות. בשיעור- המשך תיאור התהליך שעבר העם בגלות, כיחידים וכעם, והעובדה שאלו שמתעוררים לפעול למען הכלל הם דווקא אנשי "עולם החול"

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א כסלו התשע"ה
  undefined
  44 דק'
  שבת הארץ

  הקשר הרוחני בין האומה לארצה

  הקדמה לשבת הארץ

  התורה מגלה את פנימיותה הנעלה של האומה. יש השפעה הדדית וקשר בין מצבו הרוחני של העם להופעת סגולת הארץ. תיאור התהליך שעבר עם ישראל בגלות - למה כך היה מוכרח לקרות ומה הוא מצמיח.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' כסלו התשע"ה
  undefined
  41 דק'
  שבת הארץ

  השמיטה נועדה להתעלות רוחנית

  הקדמה לשבת הארץ

  המיוחד בעם ישראל הוא שהוא מחובר יותר לה'. סגולה זו מתגלה פחות בימי העבודה ויותר בזמן שבת ושנת השמיטה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | חשוון התשע"ה
  undefined
  45 דק'
  שבת הארץ

  השמיטה- השבת של האומה

  הקדמה לשבת הארץ

  עניינה של שנת השמיטה היא להביא את האומה למצבה הבריא- הקדוש. השמיטה עושה תיקון לאומי והיובל עושה תיקון עולמי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב חשוון התשע"ה
  undefined
  57 דק'
  שמיטת כספים

  לאו דלא יגוש בשמיטת כספים

  שיעור בגדרי לאו דלא יגוש בשמיטת כספים בדברי החידושי הרי"ם על חו"מ סימן ס"ז תחילת סק"ז.

  הרב שאול אלתר | ט"ו אלול תשפ"ב
  undefined
  28 דק'
  שמיטת כספים

  בענייני שמיטת כספים ופרוזבול

  הרב שאול אלתר | תמוז תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  בהר

  מהות מצוות השמיטה

  שיחת מוצ"ש פרשת בהר תשפ"ב

  מבטו העמוק של מרן הרב זצ''ל על מצוות השמיטה, דברי ה"משך חכמה" לפרשת בהר, מידת הביטחון בה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אייר התשפ"ב
  undefined
  56 דק'
  שמיטה

  קיום מצוות שמיטת קרקעות

  האם יש עניין לקנות חלקת אדמה ולהפקירה?

  היום עמותות רבות מציעות לרכוש חלקת קרקע בסכום מסויים כדי להפקירה ולקיים מצוות שמיטה כהלכה? האם יש עניין בדבר זה?

  הרה"ג אשר וייס | ט' כסלו תשפ"ב
  undefined
  43 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  שמיטת כספים ופרוזבול

  שמיטה הלכה למעשה

  מקור הלימוד לשמיטת כספים, ההלוואות שעליהם דיברה התורה וההלוואות כיום, פרטי דיני ההלוואה: קרקע, משכון, תאריך הפירעון, הלוואה בחפצים, הלוואות או חובות ציבוריים. טעם תקנת פרוזבול, תוכן הפרוזבול ודיניו, בית הדין והעדים הנצרכים לפרוזבול, בנקים ופרוזבול.

  הרב רואי מרגלית | ח' תשרי תשפ"ב
  undefined
  37 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  אוצר בית דין

  שמיטה הלכה למעשה

  מקורו של אוצר בית דין, היתרונות והחסרונות הגדולים, הסכמת החזון איש לעומת שאר הרבנים.

  הרב רואי מרגלית | כ"ג אלול תשפא
  undefined
  43 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  המחלוקת על החלות של היתר מכירה על שדות הארץ

  שמיטה הלכה למעשה

  מחלוקת האחרונים האם חלות על שדות גוי בארץ ישראל מצוות התלויות בארץ, היתר המכירה לאוכל בלבד ולא לגידולי נוי, איסור לא תחונם ואיסור הערמה (ביטול המצווה), משמעות היתר המכירה מבחינה משפטית, הצורך בהיתר המכירה כיום והמאמץ לעזור לחקלאים לשבות בשמיטה.

  הרב רואי מרגלית | ט"ז אלול תשפא
  undefined
  32 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  הקדמה היסטורית והלכתית להיתר מכירה

  שמיטה הלכה למעשה

  התבטלות השמיטה לאחר החורבן והחזרה לקיימה בימינו, הצורך הגדול בהיתר המכירה, היתר הרבנים והתנגדות הישוב הישן

  הרב רואי מרגלית | ט' אלול תשפא
  undefined
  31 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  קדושת שביעית בגבולות הארץ

  שמיטה הלכה למעשה

  גבולות עולי מצרים ועולי בבל מבחינה הסטורית ודין השמיטה בהם: היתר מכירה, גזירת ספיחין, קדושת שביעית.

  הרב רואי מרגלית | ב' אלול תשפא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il