פניני הלכה - חנוכה

באילו נרות מדליקים

הלכות חנוכה חלק ג'

החובה לשמוע את הברכות, באילו נרות מדליקים, כמה זמן הנר צריך לדלוק, הדלקה עושה מצווה מה עדיף שמן זית או 'נר שעווה', תאורה חשמלית לנר חנוכה ולנר שבת, הדלקת נרות בחתונה או באירוע אחר, אדם שנרותיו נכבו שימוש לאור הנרות, השמן שנותר, חנוכיה נאה.

הרב אליעזר מלמד | כסליו תשס"ח