בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
357 שיעורים
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  הכשרת הבית לפסח

  כשאנחנו מבערים את החמץ והשאור מביתנו אנחנו מוסיפים כוח לבטל את כוח הסטרא אחרא מהעולם. וזה מה שאמרו חכמים "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל"

  הרב שמואל אליהו | א ניסן תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  ביעור פירות שביעית

  כיום, ששמיטה דרבנן כי אין רוב יושביה של ישראל עליה, בוודאי שגם חובת הביעור של פירות שביעית היא רק מדרבנן. אבל חייבים לזכור כי אנחנו מאוד קרובים להיות רוב יושביה עליה, וצריך כבר עכשיו לחשוב על ההלכות שישתנו בשביעית הבאה ויהיו חמורות יותר באיסור תורה

  הרב שמואל אליהו | כב אדר תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  פורים - אור מתוך חושך

  הפיגועים הללו מתעוררים בחודש אדר דווקא, כי בחודש הזה מתעוררת קליפת המן כשהוא רואה את עם ישראל מתעורר לקראת הגאולה. כך היה בימי המן וכך היה ביציאת מצרים, כך היה עם היטלר וכך גם היום. לכן אנחנו צמים בתענית אסתר בחודש הזה, להפוך את המזל שלנו לטובה

  הרב שמואל אליהו | ט אדר תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  משנכנס אדר מרבים בשמחה - משמעות הלכתית

  הגמרא בתענית קישרה את הדין של ריבוי השמחה בחודש אדר לדין של מיעוט השמחה בחודש אב. מיעוט השמחה באב הוא בגלל החורבן. לכן נלמד שריבוי השמחה בחודש אדר הוא בגלל הגאולה.

  הרב שמואל אליהו | ב אדר תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  אחרי רבים להטות

  "שהתקינו הראשונים והטילו שמתא חמורה מאד ויהיו כל ישראל מובדלים מאדם שמונה על ידי המלך בלי הסכמת הקהל… שלא יהיה אדם ראוי ליטול שררה על חבירו לא על ידי מלך ולא על ידי שרים לשופט, כדי לעשות ולכוף חבירו לא בדברי שמים ולא בדברי הכא..."

  הרב שמואל אליהו | כד שבט תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  איך פותרים מחלוקות בין אחים?

  הסוד לקיום בית המקדש הוא השילוב של האמת והשלום. כי לוותר על הערכים בשביל השלום זו לא דרך, ולוותר על השלום בשביל הערכים שמאמינים בהם זו גם לא דרך. צריך למצוא את הדרך לעשות את שניהם ביחד.

  הרב שמואל אליהו | יח שבט תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  תפילה על מיעוט הגשמים

  את תרבות מצרים אפשר לראות היום באופן ממש מוחשי בצפון קוריאה. זו מדינה שיש לה הצבא הסדיר הרביעי בגודלו בעולם. מדינה שמחזיקה בנשק כימי ונשק גרעיני ומחזיקה מפעלי נשק גדולים. אבל רוב תושביה חיים בתת תזונה

  הרב שמואל אליהו | שבט תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  שֶׁלֹּא נִגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם אֶלָּא בִּזְכוּת אֱמוּנָה

  אלה שהאמינו בישועת ה' למרות היותם במדרגה נמוכה, יצאו ממצרים ונגאלו והקימו את בית המקדש, וארבע חמישיות שלא האמינו בישועת ה' בגלל חשבונות רבים - נשארו במצרים ונאבדו מעם ישראל עולמית.

  הרב שמואל אליהו | שבט תשפ"ג
  undefined
  1:04
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מצרים כור הברזל

  שכחת הפלא הנשגב שה' עשה עם ישראל היא יסוד כל החטאים שבני ישראל חטאו במדבר ארבעים שנה. השכחה הזו עלולה לפעול גם עלינו להשכיח מאיתנו את הברית והשבועה שאלוקים כרת עם כל אחד ואחד מאיתנו. כדי שלא נשכח אותה אנחנו מניחים תפילין יום יום.

  הרב שמואל אליהו | כו אדר תשפ"ג
  undefined
  59 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  פתיחת העיניים והלב בדרך לגאולה

  יהודים שעיניהם סומות גרועים יותר מהגויים. כך בנו היהודים את התרבות המצרית בכישרונם הרב, וכך בנו יהודי גרמניה את הטכנולוגיה שבסופו של דבר החריבה אותם. המפעלים שבנה הכימאי היהודי פריץ הבר ייצרו את הגז שהמית שישה מיליון יהודים.

  הרב שמואל אליהו | יח טבת תשפ"ג
  undefined
  1:01
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  החורבן המיותר של ירושלים

  צבא נבוכדנצר מנסה לפרוץ את חומות ירושלים עם איל הברזל האחרון ומצליח. ה' סובב את פריצת שערי ירושלים באופן הזה כדי שגם תושבי ירושלים וגם נבוכדנצר יבינו כי חורבן ירושלים הוא לא בגלל החוזק שלהם, אלא בגלל החולשה הרוחנית של עם ישראל.

  הרב שמואל אליהו | טבת תשפ"ג
  undefined
  1:01
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  גדול מרביצי התורה

  כאשר הרב אליהו זצוק"ל נשאל פעם איך מתחזקים באהבת ישראל, הוא השיב בבדיחות שיש בה הרבה לימוד: "אני אוהב את הרב דרוקמן והוא אוהב את עם ישראל, כך אני מקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך". דברים לזכרו של הרב חיים דרוקמן זצוק"ל

  הרב שמואל אליהו | טבת תשפ"ג
  undefined
  1:01
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  האם מותר למצביא לקחת סיכון במלחמה?

  הרב זצוק"ל הסביר כי כשאדם תפוס במחשבה מסוימת, גם כשהכול יהיה לו מול העיניים הוא לא יראה משהו אחר. כך האחים לא רואים שזה יוסף, כי הם לא רוצים לראות. וכך הם לא רואים שה' איתו למרות שאפילו אנשים גסים במצרים רואים את הפלא הגדול הזה.

  הרב שמואל אליהו | כח כסלו תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  קידוש השם בהדלקת נרות חנוכה

  ניצחון החשמונאים את היוונים התגלה דווקא במנורה הטהורה ובאמצעותה התקדש שם ה' הגדול מסוף העולם ועד סופו. "והדליקו נרות בחצרות קדשיך, קבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול", ואנו מכריזים "ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך". ובכל יום בשעת הדלקת הנרות, אנו שבים ומזכירים "הנרות הללו קדש הם... כדי להודות לשמך הגדול"

  הרב שמואל אליהו | כא כסלו תשפ"ג
  undefined
  58 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  שְׁבִיעִית – שֶׁנִתְּנָה לְהַדְלָקַת הַנֵּר?

  ההנאה הרצויה מנר חנוכה, שאדם יתבונן באור וייהנה כשהוא נזכר בנס של חנוכה ובאור של המנורה במקדש ויתמלא אמונה ודבקות, אהבת ה' וכמיהה לגאולה. וכיוון שהוא נהנה הנאה כזו, הרי הוא נהנה מהשמן של נר חנוכה ומותר לו להשתמש בשמן של שביעית.

  הרב שמואל אליהו | יד כסלו תשפ"ג
  undefined
  58 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  תְפִלַּת הַמִּנְחָה - כניעת הרעים אל הקודש

  קול צופייך פרשת חיי שרה תשפ"ג

  *פרשת חיי שרה, מתחילתה ועד סופה, עוסקת ברתימת החלקים הטובים של המלכויות אל מלכות הקדושה. החל בבני חת, עבור דרך בתואל ולבן וכלה בישמעאל.

  הרב שמואל אליהו | כ"א חשוון תשפ"ג
  undefined
  1:01
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  סדום - מקום לידת המשיח

  קול צופייך פרשת וירא תשפ"ג

  *כשסדום תחזור לקדמותה היא תהיה עיר מרכזית לכל העולם כולו. כך היה בעבר, ומעשה אבות סימן לבנים. כך הושוו בסדום כל האומות והמליכו את אברהם עליהם לנשיא אלהים ולקצין אחרי הניצחון שלו על ארבעת המלכים.

  הרב שמואל אליהו | ט"ז חשוון תשפ"ג
  undefined
  58 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  חנוכת בית שלישי בחודש חשוון

  קול צופייך פרשת לך- לך תשפ"ג

  בדור המבול היו צריכים לקבל שפע גדול של תורה שהם נביעו דאורייתא. השפע הזה התגלה דרך השפע הגדול של גשמי ברכה שה' השפיע להם, אבל הם לא רצו לקבל את השפע האלוקי הזה, ולכן התהפך עליהם השפע למים שבהם הם טבעו ונמחו.

  הרב שמואל אליהו | ז' חשוון תשפ"ג
  undefined
  59 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  הסמכות ההלכתית של חברי כנסת

  קול צופייך פרשת נח תשפ"ג

  אנו עוסקים בבחירות של מנהיגים שיש להם קצת דיני מלכות. אבל אנחנו רוצים את הדבר האמיתי: מנהיג שכולו ענווה וקדושה, מנהיג שכולו עוז ועוצמה, מנהיג שכולו דבק בשם ה', מנהיג שכולו קודש קודשים.

  הרב שמואל אליהו | ל' תשרי תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  אַשְׁרֵי הָעָם יֹדְעֵי תְרוּעָה

  קול צופייך פרשת ניצבים תשפ"ב

  השופר שאנו תוקעים בו ושומעים אותו למטה, מעורר את השופר הגדול שתפקידו לשחרר אותנו לחרות ולהביא את האובדים מארץ אשור ואת הנידחים מארץ מצרים ומשאר הארצות לארץ ישראל.

  הרב שמואל אליהו | כ"ד אלול תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il