הרהורים מתוך משבר

התרוממות, נפילה ומורכבות

על מה אבדה הארץ? התרוממות הציבור הדתי והתרוממות כל העם; יש שנאה עם סיבה; מהו היחס למרגלים? לאהוב את הצדדים הטובים ולשנוא את הצדדים הרעים; מורכבות - זה המבחן! העוסק במצווה פטור מן המצווה? עקרונות וזקיפות קומה; תורה, עם וארץ שלמים.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' אב התשס"ו