בימה תורנית

כיצד יהודי נערך למשבר הכלכלי העולמי?

במה מותר להשקיע, אלו סיכונים מותר לקחת? ומה הלקח הרוחני מהמשבר?

רבנים שונים | ד' טבת תשס"ט